Hľadaj

2020.10.01-Premio-Ratzinger2.jpg

Ratzingerova cena tento rok putuje do Francúzska a Austrálie

Vo štvrtok 1. októbra 2020 predstavili mená dvoch víťazov Ratzingerovej ceny. Sú nimi francúzsky filozof a teológ Jean Luc Marion a austrálska filozofka Tracey Rowlandová. Víťazov verejnosti predstavil predseda nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. páter Federico Lombardi, ktorý načrtol aj budúce iniciatívy nadácie.

Pri desiatom ročníku udeľovania Ratzingerovej ceny bol na tlačovej konferencii vo vatikánskej budove Palazzo Pio prítomný aj predseda Pápežskej rady pre kultúru a člen Vedeckého výboru Vatikánskej nadácie, kardinál Gianfranco Ravasi, ktorý pripomenul, že dialóg emeritného pápeža Benedikta XVI. so svetom kultúry „bol založený na pozvaní pamätať, že ľudské poznanie je polymorfné a rozumový kanál nie je vždy jediný, ktorým sa realita poznáva.“

Samotné udeľovanie Ratzingerovej ceny je naplánované na 14. novembra v Apoštolskom paláci. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch si ju laureáti prevezmú priamo z rúk pápeža Františka.

„Dúfame, že ceremónia sa bude môcť uskutočniť aj napriek pandémii. Ak dôjde k jej zrušeniu z vyššej moci, teda bez možnosti účasti dvoch víťazov, cena bude i tak udelená, avšak víťazi budú pozvaní prevziať si diplom spolu s víťazmi budúceho roku, 2021“, uviedol páter Federico Lombardi.

Laureáti Ratzingerovej ceny v obore teológie a filozofie

Prvým držiteľom ceny je francúzsky filozof a teológ Jean Luc Marion

Narodil sa v Paríži v roku 1946. Jeho filozofické uvažovania sa vyvíjali okolo dvoch základných smerov: dejín filozofie a fenomenológie. Je žiakom francúzskeho filozofa Derridu, ktorý je prepojený s učením takých osobností filozofie ako Lévinas, Ricoeur a Henry. Na rozdiel od Descartovho kladenia ťažiska do „ja“, Marion je presvedčený, že základom pre vedomie seba samého je vzťah s druhým, s jeho láskou a so spoločenstvom. Na tomto základe Marion rozvinul fenomenológiu lásky a bytia ako daru, a najucelenejšie to vyjadril v diele Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation (Esej o fenomenológii darcovstva).

Marion je od roku 2008 členom Francúzskej akadémie, je autorom mnohých publikácií i vedúcim niektorých prestížnych edícií. Bol členom Pápežskej rady pre kultúru a spolupracuje s medzinárodným časopisom Communio.

Pri predstavení druhej tohtoročnej ocenenej, austrálskej filozofky Tracey Rowlandovej, poukázal Federico Lombardi na to, že Ratzingerova cena už dosiahla päť kontinentov. Doterajšie ocenenia, ktorých je s aktuálnym desiatym ročníkom celkovo 22, sa dostali odborníkom z celkovo 15 krajín.

Profesorka Tracey Rowlandová ktorá sa narodila v roku 1963, sa venovala priamo mysleniu Josepha Ratzingera vo dvoch zo svojich hlavných diel: Viera u Ratzingera. Teológia Benedikta XVI. (2008) a Benedikt XVI. Sprievodca pre zmätených (2017). Prof. Rowlandová získala doktorát na Cambridgeskej univerzite na tému vzťahov medzi teológiou 20. storočia a ideou kultúry, s osobitným zohľadnením filozofie Alasdaira MacIntyra a teológie Henriho De Lubaca a Josepha Ratzingera. Na Lateránskej univerzite v Ríme získala licenciát a doktorát z teológie. V súčasnosti je vedúcou teologickej výskumnej katedry sv. Jána Pavla II. na Univerzite Notre Dame v Austrálii. Jej pedagogická a bádateľská činnosť zahŕňa rôzne oblasti teológie, najmä fundamentálnu teológiu, teologickú antropológiu a ekumenizmus. Je členkou redakčnej rady medzinárodného časopisu Communio. Od roku 2014 je členkou Medzinárodnej teologickej komisie.

Iniciatívy Ratzingerovej nadácie

Páter Federico Lombardi ako predseda nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. načrtol aj budúce iniciatívy nadácie, zvlášť medzinárodnú spoluprácu. Napríklad s Madridskou Univerzitou Francisca de Vitoria každý rok usporadúvajú ocenenia diel, ktoré sú venované idei „otvoreného rozumu“ vlastnej emeritnému pápežovi, osobitne v dialógu exaktných vied, filozofie a teológie. Podobne sa vyvinula spolupráca so štátnou poľskou Univerzitou Mikuláša Kopernika v Toruni, kde sa taktiež udeľuje ratzingerovská cena, tentoraz s názvom Ratio et spes - „Rozum a nádej“.

Páter Lombardi vyjadril potešenie aj z prebiehajúcich seminárov Nadácie v posledných mesiacoch v spolupráci so Stálym pozorovateľom Svätej stolice pri zložkách OSN v Ríme (FAO, IFAD, PAM), a to na tému „etický leadership“ tvárou v tvár k aktuálnym medzinárodným problémom. Na záver avizoval nové medzinárodné Sympózium, keďže to, ktoré sa malo konať tento rok v Bejrúte, bolo kvôli tamojšej krízovej situácii zrušené. V roku 2021 by sa tak sympózium malo konať v USA, kde bude po prvý krát v histórii Nadácie.

-mh, jb-

05 októbra 2020, 19:59