Hľadaj

Foto zo stretnutia Svätého Otca s mladými počas Apoštolskej cesty na Slovensko Foto zo stretnutia Svätého Otca s mladými počas Apoštolskej cesty na Slovensko 

„Vstaň!“ - vyšlo posolstvo Svätého Otca k 36. SDM na diecéznej úrovni

„Drahí mladí! Chcel by som vás opätovne vziať za ruku, aby sme spolu napredovali na duchovnej púti, ktorá nás privedie k Svetovým dňom mládeže v Lisabone 2023.“ Takto začína Svätý Otec dnes zverejnené posolstvo k 36. SDM, ktoré sa bude sláviť na diecéznej úrovni na Slávnosť Krista Kráľa 21. novembra. Mladým v ňom dáva za vzor sv. Pavla ako Kristovho svedka.

Téma 36. svetových dní mládeže sa inšpiruje príkladom sv. Pavla zo Skutkov apoštolov: „Vstaň! Ustanovil som ťa za svedka toho, čo si videl“ (porov. Sk 26,16). Pápež František tentoraz nadväzuje na predošlé posolstvo napísané pred pandémiou s témou „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk, 7,14).

„Aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“ pripomína Svätý Otec František mladým a píše im, že Boh ich znovu pozýva „postaviť sa na nohy“, napriek mnohým ťažkostiam, ktoré počas pandémie prežili.

Niekoľkostranové posolstvo, podpísané 14. septembra na sviatok Povýšenia Svätého kríža, je rozdelené do 11 úsekov, v ktorých Svätý Otec ukazuje príklad sv. Pavla, ktorý sa obrátil, pretože Boh ho zavolal po mene. Ako píše, „iba osobné, nie anonymné stretnutie s Kristom mení život“.

Tak cesta, ktorou sv. Pavol prešiel, mení jeho pohľad úplne nanovo.

Mladým pápež František v závere posolstva dáva niekoľko pozvaní, ktoré začínajú spojením slov „Vstaň a dosvedčuj...“, s výzvou: „Buďme otvorení prekvapeniam Boha, ktorý nám chce svietiť svojím svetlom na ceste.“

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

27 septembra 2021, 14:47