Hľadaj

Zábr z SDM so sv. Jánom Pavlom II. v Ríme v roku 2000 Zábr z SDM so sv. Jánom Pavlom II. v Ríme v roku 2000 

Pastoračné smernice pre lokálne SDM vyšli v deň narodenín sv. Jána Pavla II.

V utorok 18. mája, symbolicky v deň 101. výročia narodenia zakladateľa Svetových dní mládeže sv. Jána Pavla II., predstavilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život svoj nový dokument: „Pastoračné smernice pre slávenie Svetového dňa mládeže v partikulárnych cirkvách“.

Ako zaznelo pri prezentácii dokumentu v strímingu z vatikánskeho tlačového strediska, ide tu o snahu pomôcť biskupským konferenciám, diecézam, eparchiám, hnutiam i samotným mladým. Diecézne SDM, ktoré sa budú od tohto roka sláviť každoročne na Sviatok Krista kráľa, čiže v poslednú nedeľu liturgického roka, chce Cirkev „naplno prežívať ako slávnosť pre mladých a s mladými“.

„SDM slávené v každej partikulárnej cirkvi má obrovský význam a hodnotu nielen pre mladých, ktorí žijú v danom regióne, ale pre celú 

miestnu cirkevnú komunitu“, píše sa v dokumente.

Sekretár Dikastéria pre laikov, rodinu a život Alexandre Awi Mello na tlačovej konferencii zdôraznil, že medzinárodné SDM, ktoré sa koná každé tri roky, a jeho lokálna forma, „sa živia navzájom“:

„Medzinárodná dimenzia rozširuje horizonty mladých a otvára ich pre univerzálne bratstvo. Lokálne SDM, pre geografickú a fyzickú blízkosť, ktorá sa u nich predpokladá, môžu ľahšie viesť mladých ľudí k zaangažovaniu sa, napríklad pre pozitívnu zmenu v spoločnosti, v ktorej žijú, a zvýšiť ich pocit spolupatričnosti.“

Cieľom dokumentu rozdeleného do šiestich kapitol je povzbudiť partikulárne cirkvi  k ďalšiemu objavovaniu potenciálu diecéznych či eparchiálnych slávení SDM. Má tiež prebudiť pastoračnú kreativitu a fantáziu pri ich organizovaní a skutočný protagonizmus mladých. Ďalším kľúčovým slovom dokumentu je dôvera vložená v mladého človeka. Keď ju mladí pocítia, má moc zmeniť ich život, povedala v osobnom svedectve pracovníčka dikastéria Dorota Abdelmoula.

V Tlačovom stredisku Svätej stolice vystúpili aj dvaja zástupcovia mladých. Ako uviedla 26-ročná pracovníčka Medzinárodného centra mladých v Ríme Maria Lisa Abu Nassar pochádzajúca z Nazaretu, SDM sú príležitosťou pre vytváranie vzťahov a dialógu medzi mladými z rôznych národov a kontinentov, čo je veľmi potrebné aj v tomto čase konfliktov prebiehajúcich vo Svätej zemi.

24-ročný bohoslovec z Angoly Gelson Fernando Dinis zas poukázal na veľký prínos lokálnych SDM pri rozlišovaní osobného životného povolania, ako to bolo aj v jeho prípade.

-zk-

18 mája 2021, 13:26