Hľadaj

Kardinál Seán Patrick O´Malley na konferencii vo Varšave Kardinál Seán Patrick O´Malley na konferencii vo Varšave 

Kardinál O´Malley vo Varšave: Tri kroky na prekonanie krízy sexuálneho zneužívania

Počúvanie svedectiev, uznanie obetí a hľadanie odpustenia – to sú tri kroky na ceste pastoračnej konverzie Cirkvi, ktoré navrhol predseda Pápežskej komisie pre ochranu maloletých kardinál Seán Patrick O´Malley vo svojom príhovore pri otvorení konferencie vo Varšave, kde sa od 19. septembra diskutuje na tému „Naše spoločné poslanie chrániť Božie deti“.

Účastníkov varšavskej konferencie o ochrane maloletých s účasťou zástupcov Cirkvi krajín strednej a východnej Európy oslovil vo videoposolstve pri otvorení štvordňového programu aj samotný pápež František. Medzi hlavnými osobnosťami úvodného dňa vystúpil bostonský arcibiskup kardinál O´Malley, ktorý podčiarkol pápežovu výzvu „o pastoračnej konverzii“ Cirkvi. Ako predseda Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktorá podujatie organizuje, vo svojom prejave ponúkol tri kroky, ktoré „môžu poskytnúť návod na službu ochrany a starostlivosti o maloletých a zraniteľné osoby v našej Cirkvi“.   

Prvým krokom je načúvanie obetiam, pri ktorom ide o prístup „počúvajúceho srdca“. Ako uviedol kardinál O´Malley, svedectvá obetí „sú srdcervúce, najmä keď sa podelia o to, že im nikto neveril, keď zneužívanie nahlásili prvýkrát .... nikdy úplne nepochopíme, aké ťažké to bolo pre tých, ktorí boli zneužívaní a nútení žiť s následkami celý život.“ Kardinál tu pripomína počúvanie s najväčšou úctou, a tiež potrebu „jasných kanálov komunikácie a stretnutia, prostredníctvom ktorých sa obete môžu obrátiť na Cirkev, ak si to želajú.“  

Druhý krok je uznanie obetí. „Počúvanie bolesti druhých, utrpenia Božieho ľudu, vedie k uznaniu spáchanej krivdy a spôsobeného utrpenia...

Vyžaduje si to odvrátenie sa od neprimeranej defenzívy, ktorá môže byť veľmi škodlivá a zraňujúca, a prijatie“.

A napokon tretím krokom na ceste pastoračnej konverzie Cirkvi je hľadanie odpustenia. „Nasledujúc Ježiša, ktorý bol dojatý, keď videl potreby ľudí, nemôžeme sa nedotknúť toho, čo počujeme a spoznávame,“ povedal v súvislosti s odpustením kardinál O´Malley a dodal, že ide o zmierenie s tými, ktorí prežili:

„Dôležité je poskytnúť pozostalým úprimné ospravedlnenie.“ A nejde len o vydanie vyhlásenia alebo zorganizovanie stretnutia. „Je to skôr proces, ktorý sa málokedy dosiahne v jednom okamihu a niekedy sa nemusí dosiahnuť vôbec“, keďže každá skúsenosť obete je odlišná. „Tak ako Pán hľadá stratených a opustených, aj kňazi, rehoľníci a laickí služobníci musia hľadať odpustenie pre tých, ktorým bolo ublížené.“                             

Na záver svojho vystúpenia predseda Pápežskej komisie pre ochranu maloletých poďakoval za odvahu obetiam, ktoré svedčili a tiež pripomenul, čo je zásadné na tejto ceste urobiť: vytvoriť správne politiky, postupy a usmernenia, pravidelne kontrolované a revidované, ako aj zabezpečiť odbornú prípravu a previerky personálu Cirkvi a dbať o to, aby kanonické a občianske postupy boli aktuálne a vo vzájomnom súlade.                                                                                                                                    

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

20 septembra 2021, 15:06