Hľadaj

Téma stretnutia vo Varšave: Naše spoločné poslanie chrániť Božie deti Téma stretnutia vo Varšave: Naše spoločné poslanie chrániť Božie deti

Pápežovo posolstvo varšavskej konferencii o ochrane maloletých

„Naše spoločné poslanie chrániť Božie deti“ - po týmto názvom sa od 19. do 22. septembra koná vo Varšave stretnutie organizované Pápežskou komisiou pre ochranu maloletých a konferenciami biskupov krajín strednej a východnej Európy.

Program konferencie za účasti zástupcov dvoch desiatok krajín vrátane Slovenska otvoril v nedeľu 19. septembra popoludní predseda Konferencie biskupov Poľska Mons. Stanisław Gądecki. Pápež František sa prihovoril účastníkom podujatia prostredníctvom videoposolstva, ktorého obsah prinášame v plnom znení.

Videoposolstvo pápeža Františka

„Drahí bratia a sestry, som rád, že vás môžem privítať teraz, keď ste sa zišli, aby ste sa zamysleli nad tým, ako Cirkev odpovedá na krízu sexuálneho zneužívania maloletých zo strany členov Cirkvi a nad spôsobmi, ako môže adekvátnejšie reagovať na tento mimoriadne závažný problém, ktorému čelíme.

V príhovore k vedúcim predstaviteľom biskupských konferencií celého sveta, ktorí sa stretli v Ríme vo februári 2019, som ich povzbudil k tomu, aby zaistili, že sa blaho obetí nebude odsúvať bokom v dôsledku pomýlenej starostlivosti o povesť Cirkvi ako inštitúcie. Práve naopak, len postavením sa zoči-voči pravde o týchto bezcitných činoch a pokorným požiadaním obetí a pozostalých o odpustenie, môže Cirkev nájsť cestu k tomu, aby bola opäť s dôverou považovaná za miesto prijatia a bezpečia pre tých, ktorí to potrebujú. Naše prejavy ľútosti sa musia premeniť na konkrétnu cestu reformy, jednak aby sme predišli ďalším zneužívaniam, ako aj garantovali druhým dôveru, že naše úsilie povedie k skutočnej a spoľahlivej zmene.

Povzbudzujem vás, aby ste načúvali volaniu obetí 

a zaangažovali sa spoločne i so spoločnosťou v širšom zmysle do týchto dôležitých diskusií, pretože sa skutočne týkajú budúcnosti Cirkvi v strednej a východnej Európe - nielen budúcnosti Cirkvi, ale aj sŕdc kresťanov. Týkajú sa našej zodpovednosti.

Nie ste prvými, čo sa so zodpovednosťou podujali na tieto tak nevyhnutné kroky, a je nepravdepodobné, že budete poslední. Vedzte však, že v týchto ťažkých časoch nie ste sami.

Priznanie si našich chýb a zlyhaní nás môže urobiť zraniteľnými a krehkými, to je isté. Ale môže to predstavovať aj čas nádhernej milosti, čas sebavyprázdnenia, otvorenia nových horizontov lásky a vzájomnej služby. Ak uznávame svoje chyby, nebudeme sa musieť ničoho báť, pretože to bude sám Pán, kto nás k tomu priviedol.

„Bez zlomyseľnosti voči komukoľvek a s láskou voči všetkým“ (A. Lincoln), vyzývam vás, aby ste boli pokornými nástrojmi Pána v službe obetiam zneužívania, vnímali ich ako spoločníkov a protagonistov spoločnej budúcnosti, učiac sa jeden od druhého ako sa stať vernejšími a odolnejšími, aby sme spoločne mohli čeliť budúcim výzvam. Nech vás žehná Pán, nech vás ochraňuje Panna Mária, a prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 septembra 2021, 16:21