Hľadaj

Sídlo vatikánskeho súdneho tribunálu Sídlo vatikánskeho súdneho tribunálu 

Vatikánske vyšetrovanie kauzy predaja budovy v Londýne je ukončené, začne sa súd

Pred vatikánsky trestný súd sa 27. júla postaví skupina obvinených v kauze obchodovania s londýnskou nehnuteľnosťou na Sloane Avenue. Svätá stolica dnes informovala o ukončení vyšetrovacej fázy a zverejnila zoznam obvinených s uvedením dôvodov obžaloby.

Vyšetrovanie začaté v roku 2019 viedol promótor spravodlivosti (hlavný prokurátor) Gian Piero Milano spolu s prísediacim Alessandrom Diddim a asistentom Gianlucom Peronem. Vyšetrovatelia preskúmali veľký objem dokumentov a elektronických zariadení zaistených orgánmi Vatikánskeho žandárskeho zboru v spolupráci s talianskymi orgánmi finančnej kontroly.

Podľa komuniké Tlačového strediska Svätej stolice s dátumom 3. júla, predseda Tribunálu Mestského štátu Vatikán Giuseppe Pignatone na základe žiadosti predloženej Úradom promótora spravodlivosti predvolal pred súd deväť fyzických osôb a voči desiatej pokračuje v stíhaní. Vyšetrovaním zistená trestná činnosť sa týka aj aktivity štyroch obchodných spoločností.

Obvinenými osobami, ktoré predstúpia pred súd sú v abecednom poradí René Brülhart (bývalý riaditeľ vatikánskeho Úradu pre finančné informácie - AIF), obvinený z trestného činu zneužitia funkcie; Mons. Mauro Carlino (bývalý sekretár substitúta Štátneho sekretariátu), obvinený z vydierania a zneužitia funkcie, a ďalej Enrico Crasso (finančník, ktorý sa dlhodobo staral o investície Štátneho sekretariátu), obvinený zo zločinov sprenevery, korupcie, vydierania, prania špinavých peňazí, podvodov, zneužitia funkcie a falšovania verejných listín ako súkromná osoba.

Nasledujú Tommaso Di Ruzza (tiež niekdajší riaditeľ AIF), obvinený z trestných činov sprenevery, zneužitia funkcie a porušenia služobného tajomstva; Cecilia Marogna (platená Štátnym sekretariátom za spravodajské služby), obvinená zo sprenevery; Raffaele Mincione (finančník, ktorý dal prepísať na Štátny sekretariát významné podiely fondu, ktorý vlastnil londýnsku nehnuteľnosť na Sloane Avenue č. 60 a získané peniaze použil na svoje špekulatívne investície), obvinený zo sprenevery, podvodu, zneužitia funkcie, neoprávneného prisvojenia a prania peňazí.

V zozname obvinených ďalej figurujú Nicola Squillace (právnik zapojený do obchodného vyjednávania), obvinený z podvodu, neoprávneného prisvojenia a prania peňazí; Fabrizio Tirabassi (referent majetkovej správy Štátneho sekretariátu, ktorému sa pripisuje vedúca úloha v spomínanej trestnej činnosti), obvinený z korupcie, vydierania, sprenevery, podvodu a zneužívania funkcie; a napokon Gianluigi Torzi (finančník, prizvaný na pomoc Svätej stolici vymaniť sa z Mincioneho fondu), obvinený z vydierania, sprenevery, podvodu, neoprávneného prisvojenia a prania peňazí.

Prvé súdne pojednávanie pre vatikánskym tribunálom, na ktorom sa začne verejná konfrontácia medzi žalobcom a obhajobou obvinených, je naplánované na 27. júla. Štátny sekretariát Svätej stolice sa rozhodol mať v súdnom procese svoje zastúpenie a poveril touto úlohou advokátku Paolu Severino.   

Okrem deviatich menovaných pokračuje vatikánske trestné stíhanie 

podľa platnej normatívy aj voči kardinálovi Giovannimu Angelovi Becciu, ktorého vyšetrovatelia obvinili z trestných činov sprenevery, zneužitia funkcie, a to aj v konflikte záujmov, a tiež z navádzania na vyhýbanie sa povinnostiam. Kardinál Becciu bol v období 2011 až 2018 substitútom Štátneho sekretariátu pre všeobecné záležitosti a neskôr prefektom Kongregácie pre kauzy svätých, až do 24. septembra 2020, keď sa po osobnom stretnutí s pápežom Františkom vzdal svojho úradu v Rímskej kúrii i práv spojených s kardinalátom.   

Kardinál Becciu reagoval na obvinenie z trestných činov vyhlásením, že sa stal „obeťou cielenej machinácie“, ktorou bol vystavený „mediálnemu pranieru, aký nemá obdobu“ a že len vďaka viere dokáže „nachádzať silu bojovať v tomto zápase za pravdu“. „Konečne prichádza moment vyjasnenia, a súd bude môcť zistiť úplnú nepravdivosť obvinení,“ uviedol kardinál Becciu prostredníctvom svojho právneho zástupcu.

K svojmu obvineniu sa vyjadril aj René Brülhart, ktorý uviedol, že „táto záležitosť predstavuje procesné nedorozumenie“, ktoré sa vyjasní. „Vždy som si plnil svoje funkcie a povinnosti korektne, lojálne a výlučne v záujme Svätej stolice a orgánov, ktoré ju reprezentujú,“ uviedol niekdajší riaditeľ vatikánskeho Úradu pre finančné informácie AIF.

-jb, mh-

03 júla 2021, 19:38