Hľadaj

Sídlo vatikánskeho súdneho tribunálu Sídlo vatikánskeho súdneho tribunálu 

Kardináli a biskupi budú mať vo Vatikáne súdny postup ako všetci ostatní

Zmenou predpisov o kompetencii súdnych orgánov Vatikánskeho mestského štátu apoštolským listom motu proprio z 30. apríla 2021 pápež František rozhodol o tom, že trojstupňový procesný systém bude platiť rovnako pre všetkých členov Cirkvi, vrátane kardinálov a biskupov. Úprava sa týka vatikánskej civilnej justície, riadiacej sa príslušným trestným zákonom Vatikánskeho mestského štátu. Nejde o zmenu kánonického práva.

Pápež František sa v úvodnej časti Motu proprio odvoláva na princíp rovnosti, keď cituje konštitúcie II. vatikánskeho koncilu Lumen gentium (č. 32) a Gaudium et spes (č. 29) ako aj Kódex kánonického práva z roku 1983. Ten v kánone 208 hovorí, že „medzi všetkými veriacimi [...] existuje z hľadiska dôstojnosti a činnosti opravdivá rovnosť“.

Svätý Otec tiež pripomína to, čo nedávno vyslovil pri otvorení súdneho roka 27. marca 2021, že „je prioritnou požiadavkou, aby sa – aj prostredníctvom vhodných normatívnych modifikácií – ukázala v procesnom systéme rovnosť všetkých členov Cirkvi a ich rovnaká dôstojnosť a pozícia, bez privilégií, ktoré vznikli v istej dobe a už viac nie sú v súzvuku so zodpovednosťami, ktoré každému prislúchajú v stavbe Cirkvi“.

Zmeny, ktoré robí pápež František, sa týkajú článkov 6 a 24 Zákona o usporiadaní súdnictva zo 16. marca 2020. Ruší sa tým doterajší predpis, podľa ktorého kardináli a biskupi obvinení vo Vatikánskom štáte z trestných činov neboli postavení pred prvostupňový súd, ale priamo pred kasačný súd, zložený z troch kardinálov a dvoch či viacerých sudcov. Odteraz bude aj pre nich platiť rovnaký súdny postup v troch fázach počnúc od tribunálu prvého stupňa, cez odvolací súd až po kasačný súd.

Motu proprio pápeža Františka zároveň ponecháva v platnosti predpis, že na to, aby mohol byť nejaký kardinál alebo biskup postavený pred vatikánsky trestný súd, je potrebný súhlas pápeža. Niečo podobné sa praktizuje v krajinách, ktoré požadujú autorizáciu od parlamentu pre prípadné súdne stíhanie hláv štátov alebo ministrov.

-jb-

30 apríla 2021, 19:52