Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Report finančného dozoru ASIF: Rastie dôslednosť vatikánskych inštitúcií

Svätá stolica urobila v roku 2020 ďalší pokrok a nachádza sa výrazne v hornej časti hodnotiaceho rebríčka medzinárodných orgánov na boj proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu. Svedčí o tom Report Úradu pre finančný dozor a informácie ASIF 2020, opierajúci sa o nedávno publikované hodnotenie Expertného výboru Rady Európy Moneyval.

Report ASIF za rok 2020, ktorého zhrnutie dnes publikovalo tlačové stredisko Svätej stolice, uvádza zlepšenie legislatívneho pokrytia oblasti boja proti praniu peňazí a financovania terorizmu a prezentuje výsledky rutinnej činnosti prehľadmi údajov s tabuľkami a grafmi. Za rok 2020 to bolo 89 signalizácií podozrivých aktivít a 16 reportov zaslaných vatikánskej prokuratúre (Úrad promótora spravodlivosti).

Oproti minulému roku vzrástla synergia informačnej výmeny ASIF 

s inými vatikánskymi úradmi. Bolo to celkovo 49 žiadostí o informácie, týkajúcich sa 124 subjektov. V oblasti medzinárodnej spolupráce ASIF odpovedal na 58 žiadostí o informácie a iniciatívne odoslal 19 komunikácií ohľadom 104 subjektov.

V januári bol Vatikán opäť prijatý do medzinárodnej siete informačnej výmeny označovanej ako Skupina Egmont (Egmont Secure Web). Svätá stolica v júni získala aj pozitívne hodnotenie od Moneyvalu. Táto expertná organizácia používa štvorstupňové hodnotenie 11 sledovaných kritérií. Vo svojom výročnom reporte za rok 2020 Moneyval prisúdil Vatikánu päť známok druhého stupňa („podstatná účinnosť“) a šesť posudkov tretieho stupňa („mierna účinnosť“). V žiadnom z kritérií  nebola účinnosť vatikánskych opatrení ohodnotená ako „nízka“.

Report dokumentuje postupné znižovanie používania hotovosti 

v rámci Vatikánu. K tomuto trendu prispeli aj ďalšie systémy finančného transferu zavedené zo strany vatikánskej banky IOR (Inštitút pre náboženské diela), medzi ktoré patrí systém SEPA, garantujúci najlepšie štandardy bezpečnosti a kontrolovateľnosti.  

Na čele vatikánskej kontrolnej inštitúcie, ktorá za posledný rok rozšírila svoju administratívu z 9 na 13 osôb, dostala novelizovaný štatút a zmenila aj svoj názov (predtým AIF), je od novembra 2019 Carmelo Barbagallo.

Úrad pre finančný dozor a informácie (AIF/ASIF) má za sebou už deväť rokov činnosti. Založený bol pápežom Benediktom XVI. listom motu proprio v decembri 2010. Pápež František v auguste 2013 ďalej špecifikoval jeho úlohy formou motu proprio a neskôr formou chirografu v decembri 2020 modifikoval štatúty ASIF.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

15 júla 2021, 12:29