Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Moneyval pozitívne ohodnotil Vatikán v boji proti praniu peňazí

Svätá stolica získala pozitívne hodnotenie od Moneyvalu. Jeho tohtoročný report zverejnený v stredu 9. júna sa vôbec po prvýkrát vyjadruje k účinnosti boja Svätej stolice proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Vatikánsky systém opatrení získal päť posudkov o „podstatnej účinnosti“ (čo je tretí zo štyroch existujúcich stupňov) a šesť posudkov o „miernej účinnosti“ (druhý stupeň). V žiadnom z prípadov nebola účinnosť vatikánskych opatrení ohodnotená ako „nízka“.

Tlačové stredisko Svätej stolice reagovalo na správu prostredníctvom komuniké:

„Svätá stolica prijíma pozitívne hodnotenie i povzbudenie pokračovať v začatej ceste s uspokojením. Uznaním účinnosti opatrení prijatých všetkými orgánmi zapojenými do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, autority Svätej stolice uisťujú o svojom záväzku pokračovať na tejto ceste v plnej konformite s tými najlepšími medzinárodnými parametrami a za týmto účelom pozorne zvážia odporúčania obsiahnuté v reporte.“

Predseda vatikánskeho Úradu pre finančný dozor a informácie – ASIF Carmelo Barbagallo v rozhovore pre Vatican News vysvetlil, že vo všeobecnosti Moneyval doteraz, až na istú výnimku, nikomu nepriznal najvyšší, štvrtý stupeň účinnosti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Svätá stolica získala posudok o „podstatnej účinnosti“ svojho systému v oblastiach medzinárodnej spolupráce, dozoru, finančného systému, právnických osôb a boja proti financovaniu terorizmu.

Strednú účinnosť, teda druhý zo štyroch stupňov hodnotenia, získala Svätá stolica v oblasti súdnictva, osobitne za oblasť rýchlosti procesov a odradzujúci účinok súdnych rozsudkov. Túto oblasť treba ešte vylepšiť, uviedol predseda ASIFu a dodal:

„Odporúčania vyjadrené v reporte Moneyvalu ohľadom vatikánskej jurisdikcie predstavujú povzbudenie urobiť ešte viac, udržiavajúc vysokú kvalitu zaangažovaných ľudských zdrojov a posilňujúc činnosti všetkých autorít zapojených do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Sú to rady, ktoré pomáhajú Vatikánu prispieť k dosiahnutiu konečného cieľa poslania Cirkvi v podmienkach maximálnej transparentnosti a finančnej správnosti.“

-zk- 

10 júna 2021, 17:06