Hľadaj

Na ukončený rok Laudato si‘ nadviaže sedemročný program integrálnej ekológie

Pri vyvrcholení Roka Laudato si‘ spustili v utorok 25. mája vo Vatikáne platformu iniciatív s programom na sedem rokov. Pápež František v duchu svojej encykliky z roku 2015 povzbudil pri tejto príležitosti osvojovať si udržateľný životný štýl a hľadieť do budúcnosti s nádejou.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Sedemročný program s názvom Platforma Laudato si´, zameraný na podporu integrálnej ekológie sa zameria na konkrétne zaangažovanie jednotlivých komunít v činnosti.  Nadviaže na ukončený osobitný rok Laudato si´, ktorý vyhlásil pápež František pri príležitosti 5. výročia vydania jeho rovnomennej encykliky. Svätý Otec sa dnes na túto tému prihovoril v posolstve cez video:

Videoposolstvo pápeža Františka

„Drahí bratia a sestry, encyklikou Laudato si´ vydanou v roku 2015 som pozval všetky osoby dobrej vôle starať sa o Zem, ktorá je naším spoločným domovom. (...) Máme veľkú zodpovednosť voči budúcim generáciám. (... )

Obnovujem teda môj apel: postarajme sa o našu matku Zem, zvíťazme nad pokušením egoizmu, ktorý nás robí drancovateľmi zdrojov, pestujme úctu k darom zeme a stvorenstva, začnime s takým štýlom života jednotlivcov a spoločnosti, ktorý by bol konečne udržateľným: máme príležitosť pripraviť lepší zajtrajšok pre všetkých.

Z Božích rúk sme prijali záhradu, naším deťom nemôžeme zanechať púšť. V tomto kontexte som 24. mája 2020 vyhlásil rok Laudato si´, ktorého organizácia bola zverená Dikastériu pre integrálny ľudský rozvoj.“

Svätý Otec pozval k účasti cez videoposolstvo

Vo videu Svätý Otec s radosťou oznamuje spustenie novej platformy s anglickým názvom „Laudato si´ Action Platform“, ktorá bude mať trvanie sedem rokov a budú do nej rozličným spôsobom konkrétne zaangažované komunity s cieľom „dosiahnuť plnú udržateľnosť v duchu integrálnej ekológie“.

Pápež pozýva k účasti na tomto sedemročnom projekte 

všetkých, osobitne sa však obracia na sedem oblastí ľudskej pospolitosti. Prvou sú rodiny, druhou farnosti a diecézy, treťou školy a univerzity, štvrtou nemocnice, piatou priemyselné a poľnohospodárske podniky, šiestou rozličné organizácie, skupiny a hnutia a napokon siedmou oslovenou skupinou sú rehoľné inštitúty. Ciele platformy iniciatív Laudato si´ vysvetľuje Svätý Otec nasledovne:

„Na ceste, ktorá potrvá sedem rokov (...) budeme nasledovať víziu integrálnej ekológie: odpoveď na volanie Zeme, odpoveď na volanie chudobných, ekologická ekonómia, prijatie jednoduchého životného štýlu, ekologická výchova, ekologická spiritualita a komunitné nasadenie sa.“

Pápež František povzbudzuje hľadieť do budúcnosti s nádejou:

„Je tu nádej. Všetci môžeme spolupracovať, každý s vlastnou kultúrou a skúsenosťou, každý s vlastnými iniciatívami a schopnosťami, aby sa naša Matka Zem vrátila k svojej pôvodnej kráse a aby stvorenstvo opäť žiarilo podľa Božieho plánu.“

Prezentácia vo vatikánskom tlačovom stredisku

V Tlačovom stredisku Svätej stolice dnes Platformu iniciatív Laudato si´ predstavili reprezentanti Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré má projekt na starosti, zástupkyňa Medzinárodnej únie generálnych predstavených (UISG) i zástupkyňa Svetového katolíckeho hnutia pre klímu. Duchovný otec Joshtrom Isaac Kureethadam, koordinátor sekcie „Ekológia a stvorenstvo“ dikastéria uviedol:

„Inšpirujúc sa biblickou témou jubilea sme zvolili obdobie sedem rokov. Predpokladáme, že prvý rok bude venovaný trom hlavným úlohám: budovaniu komunity, deleniu sa o zdroje a vypracovaniu konkrétnych akčných plánov pre realizáciu siedmich cieľov Laudato si´. Potom bude nasledovať päť rokov konkrétnych akcií. Posledný rok bude sabatickým rokom pre chválu a vďakyvzdanie Bohu.“

Kľúčovým slovom novej platformy je spolupráca, vysvetlil duchovný otec Kureethadam. Ako dodal, na projekte sa pracuje už dva roky a vedie ho riadiaci výbor ad hoc. Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj tu spolupracuje s množstvom organizácií ako sú: Medzinárodná charita, Globálne katolícke klimatické hnutie, únie mužských a ženských hlavných predstavených (USG a UISG), sieť mimovládnych katolíckych organizácií CIDSE, cirkevné siete v rámci kontinentov Ameriky, Ázie a Afriky i viaceré hnutia mladých. Títo partneri zároveň vedú pracovné skupiny, ktoré sú na čele každej zo siedmich sektorov.

V rámci ukončenia Roka Laudato si‘ sa 24. mája večer konalo vo vatikánskej Aule Pavla VI. premietanie filmu pre stovku ľudí v núdzi, bezdomovcov a utečencov. Po skončení projekcie amerického dokumentárneho filmu s názvom „Francesco“, organizovanej režisérom a Nadáciou Laudato si‘, prišiel do predsiene pozdraviť návštevníkov aj Svätý Otec František.

25 mája 2021, 16:11