Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka

Rok Laudato si´ vyvrcholí v týždni okolo sviatku Turíc

Blíži sa záver Roka Laudato si´, vyhláseného pápežom Františkom pri 5. výročí vydania encykliky o starostlivosti o náš spoločný domov. Koná sa v dňoch okolo slávnosti Zoslania Ducha Svätého 16. – 25. mája.

Niekoľko dní pred Turícami i po nich bude venovaných podujatiam pod symbolickým označením Týždeň Laudato si´. Pripravuje ich vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v spolupráci s Globálnym katolíckym hnutím za klímu, koordinujúcim 150 katolíckych organizácií po celom svete, spolu s Medzinárodnou katolíckou charitou, rehoľami a ďalšími partnerskými subjektmi.

V on-line spojení sa uskutoční séria 90-minútových „dialógov“ (v angličtine), zamerané na rôzne témy. V pondelok 17. mája o 17.00 to bude na tému zníženia globálneho otepľovania, s názvom „Kritické príležitosti roka 2021 na vytvorenie zmeny – výzva na celostný postup“.

V utorok 18. mája bude o 14.00 dialóg zameraný na oblasť vzdelávania, najmä zakomponovania integrálnej ekológie Laudato si´ do študijných programov univerzít. V stredu 19. mája o 15.00 bude dialóg o problematike ekonomiky, fosílnych palív a tiež o otázke ľudských práv. Vo štvrtok sa rehoľníci a rehoľníčky spoja o 15.00 v rámci siete modlitby.

V sobotu 22. mája o 19.00 bude v španielčine a angličtine kultúrny festival „Songs for Creation“, zameraný na problémy biodiverzity, s účasťou hudobníkov a iných umelcov. Na festivale sa zúčastní sekretár Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Mons. Bruno Marie Duffé. Na slávnosť Turíc v nedeľu 23. mája bude o 15. hodine v Assisi modlitbové zhromaždenie v spojení s Rímom. Budú ho moderovať kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a assiský biskup Mons. Domenico Sorrentino.

V pondelok 24. mája o 11.30 bude okrúhly stôl „Voda, sanita a hygiena“ s účasťou katolíckych zdravotníckych zariadení. V duchu nedávno vydaného dokumentu „Acqua fons vitae“, vystúpi na podujatí prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, kardinál Peter Turkson a ďalší hostia, z Ugandy, Mexika a iných častí sveta zapojených do projektu „WASH“, podporovaného dikastériom v spolupráci s rehoľnými kongregáciami.

Týždeň Laudato si´ je nepravidelným podujatím, po prvý raz sa organizoval v roku 2016 pri 1. výročí vydania rovnomennej sociálnej encykliky, po druhý raz pri 5. výročí.

-jb-

14 mája 2021, 13:15