Hľadaj

Pápež prijal sudcov Vatikánskeho štátu: Transparentnosť a medzinárodné štandardy

Pri príležitosti otvorenia 92. súdneho roka Tribunálu Vatikánskeho mestského štátu prijal Svätý Otec v sobotu 27. marca jeho sudcov a pracovníkov na osobitnej audiencii. Zdôraznil dôležitosť reforiem zavedených v poslednom období vo vatikánskej civilnej justícii na zaistenie transparentnosti a medzinárodnej spolupráce.

Pápež František pripomenul cieľ reforiem s dôrazom na zjednotenie vatikánskej štátnej justície s medzinárodnými štandardmi a skvalitnenie spolupráce s partnerskými justičnými orgánmi iných krajín, zvlášť s orgánmi dozoru v oblasti finančných trhov.

„Povzbudzujem všetkých, aby sa iniciatívy rozbehnuté v poslednej dobe i tie, ktorých sa ešte treba ujať v záujme absolútnej transparentnosti inštitucionálnych aktivít Vatikánskeho štátu, predovšetkým na poli ekonomickom a finančnom, vždy inšpirovali základnými princípmi cirkevného života a súčasne dôsledne dbali o parametre a „dobré praktiky“ fungujúce na medzinárodnej úrovni, a aby sa ukázali exemplárnymi, ako sa to vyžaduje od takého subjektu, akým je Katolícka cirkev.“   

Medzi prítomnými v priestrannej Aule požehnaní pápež František osobitne pozdravil okrem predsedu tribunálu prof. Giuseppeho Pignatoneho  a promótora spravodlivosti (prokurátora) prof. Gian Piera Milana aj hosťa v osobe predsedu vlády Talianskej republiky Maria Draghiho.

-jb-

27 marca 2021, 12:30