Hľadaj

Audiencia sudcov Rímskej róty pri otvorení súdneho roka  29. januára 2021 Audiencia sudcov Rímskej róty pri otvorení súdneho roka 29. januára 2021 

Novým dekanom Rímskej róty je Španiel Mons. Arellano Cedillo

Svätý Otec vymenoval za dekana Rímskej róty Mons. Alejandra Arellana Cedilla, doterajšieho sudcu spomenutého cirkevného tribunálu, ktorý sa zaoberá manželskými kauzami.

Mons. Alejandro Arellano Cedillo má 58 rokov a pochádza zo Španielska. Kňazstvo prijal v roku 1987 v Tolede ako člen Kňazského bratstva robotníkov Kristovho kráľovstva. Licenciát a doktorát z kánonického práva získal na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.

Bol prísediacim súdnym vikárom Madridskej metropolitnej arcidiecézy a sudcom Tribunálu róty Apoštolskej nunciatúry v Španielsku. Vyučuje kánonické právo a právnické disciplíny. Od roku 2007 bol sudcom Rímskej róty (Prelato Uditore).

Mons. Arellano Cedillo je členom Osobitnej komisie 

pre riešenie prípadov dišpenzácie z platne uzavretého, ale nekonzumovaného manželstva a prípadov dišpenzácie z povinností diakonátu a presbyterátu.

Menovanie nového dekana Rímskej róty zverejnilo vatikánske Tlačové stredisko 30. marca 2021. Doterajším dekanom Rímskej róty bol v období od roku 2012 taliansky cirkevný právnik Mons. Pio Vito Pinto, ktorý dosiahol 29. marca vekovú hranicu 80 rokov. Pápež František mu za jeho dlhoročnú službu poďakoval pri otvorení súdneho roka Rímskej róty 29. januára, keď prijal jej sudcov na audiencii.

-jb-

30 marca 2021, 13:36