Hľadaj

Záber z audiencie Záber z audiencie 

Pápež k sudcom Rímskej róty: Nedostatok viery má dopad na manželský zväzok

Svätý Otec dnes prijal na audiencii sudcov tribunálu Rímskej róty, ktorá sa zaoberá prípadmi nulity manželstva. Stretol sa s nimi ako zvyčajne pri príležitosti začiatku nového súdneho roka.

Vo svojom príhovore pápež František zdôraznil, že významným problémom dnešnej doby, ktorý má negatívny dopad na manželský zväzok, je nedostatok viery. Pripomenul, že na tento problém viackrát upozornil už pred ním pápež Benedikt XVI. Ďalej sa vo svojom príhovore Svätý Otec zameral najmä na hľadisko dobra rodiny, ktoré zohráva významnú úlohu pri posudzovaní zložitých situácií a je aj predmetom pozornosti posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris laetitia.

Pápež František tiež pripomenul, že Rok rodiny Amoris laetitia, ktorý sa začne na sviatok sv. Jozefa 19. marca, sa bude týkať aj služby, ktorú pre Cirkev konajú sudcovia Rímskej róty. Prítomným sudcom Svätý Otec hovoril aj o dôležitosti modlitby pri vykonávaní ich povolania.

Na záver Svätý Otec vyjadril ocenenie a vďaku dekanovi Rímskej róty Mons. Piovi Vitovi Pintovi, ktorý zakrátko dovŕši vekovú hranicu 80 rokov. Na audiencii boli okrem sudcov prítomní aj zamestnanci a spolupracovníci dikastéria.

-jb-

29 januára 2021, 14:31