Hľadaj

Vatikánsky internetový portál „vatican.va“ má už 25 rokov

Bolo to z vôle sv. Jána Pavla II., ktorý si veľmi prial, aby sa Svätá stolica zapojila do komunikácie so svetom cez internet. Písal sa 25. december 1995, keď spustenie vatikánskej internetovej stránky po prvý krát umožnilo okamžitý a globálny prístup k textom pápežského magistéria.

Dnes, o 25 rokov neskôr, je tento nový komunikačný systém Svätej stolice neodmysliteľným zdrojom informácií, konštatuje prefekt Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Paolo Ruffini v krátkom poobhliadnutí sa za minulosťou pri príležitosti štvrťstoročnice.

Prefekt Paolo Ruffini: Kľúčovým slovom je „podeliť sa“

Vo svojej úvahe publikovanej na prahu Vianoc prefekt Diskastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini okrem iného píše:

„Pred dvadsiatimi piatimi rokmi, na Štedrý deň, sa zrodil portál Vatican.va. Ako napísali vtedajšie noviny: „Od dnešného dňa má nástupca Petra novú sieť na lov rýb po celom svete.“ Nebolo to celkom tak. Pravdou je, že to bolo vtedy „iba“ semiačkom; vysadeným v novej zemi, v novom „kontinente“.

Ale dnes, štvrť storočia po tom plachom a prorockom začiatku, je Vatican.va viac ako nejaká sieť. Je to miesto zdieľanej pamäte, miesto viacjazyčné, prístupné všetkým a integrované do komunikačného systému Svätej stolice: Vatikánsky rozhlas, Vatican News, vatikánsky denník L'Osservatore Romano, Spravodajský bulletin Svätej stolice, profily pápeža na sociálnych sieťach i Vatican Media.

To, čo bolo predtým len internetovou stránkou, cez ktorú sa dalo po prvýkrát podeliť s posolstvom pápeža Urbi et orbi,  je dnes prvým a bezprostredným prameňom celého magistéria. To, čo bolo vtedy v niektorých ohľadoch revolučnou voľbou, je dnes realitou, ktorá nás pozýva k spoločnému bilancovaniu a plánovaniu.“

Ako ďalej pripomína Paolo Ruffni, Vatikánsky rozhlas v roku 2021 oslávi 90 rokov, vatikánsky denník L´Osservatore Romano bude mať už 160 rokov a Dikastérium pre komunikáciu práve dovŕšilo päť rokov.

„Tou miernou ambíciou, ktorej dieťaťom je Vatican.va, bolo vybudovať takú sieť, ktorá oslobodzuje - na rozdiel od tých, ktoré uväzňujú; sieť chrániacu pamäť - na rozdiel od rozkladajúcej nenásytnosti zábudlivej chvíľkovosti; sieť, ktorá utvára spoločenstvo, nielen spojenia; sieť, ktorá rozpráva celú pravdu príbehu a neuspokojuje sa s nejakou jej skratkou z čiastkového pohľadu.

Kľúčovým slovom je „podeliť sa“. To je tá polárna hviezda: podeliť sa s pápežovými myšlienkami, jeho slovami, jeho magistériom. Sprístupniť ho všetkým.“

Na záver svojej úvahy pri príležitosti 25 rokov služby internetového portálu Vatican.va  Paolo Ruffini uvažuje nad zodpovednosťou človeka za používanie internetu na dobro. Digitálny svet sa totiž neustále vyvíja, nie je hotový, stále sa mení a „je na ľuďoch dobrej vôle, aby ho viedli k dobrému“. Prefekt Dikastéria pre komunikáciu pripomína slová pápeža Františka z Posolstva na 48. svetový deň médií, že tento prostriedok treba brať ako dar od Boha na vytváranie väčších príležitostí na stretnutie a solidaritu medzi všetkými.

Svedectvo sestry Judith o začiatkoch vatikánskeho internetového portálu

Vatikánske médiá pri príležitosti výročia pripomenuli aj osobnosť americkej rehoľnej sestry Judith Zoebeleinovej, ktorá stála pri počiatkoch vatikánskeho portálu ako hlavná editorka. Členka františkánskej kongregácie eucharistických sestier (Franciscan Sisters of the Eucharist, FSE) vo videosvedectve o začiatkoch internetového pôsobenia Vatikánu v roku 1995 potvrdzuje, že od počiatku išlo o súlad práce technickej, novinárskej, ľudskej a duchovnej.

Ako hovorí sestra Judith, sv. Ján Pavol II. rozumel novým technológiám, bol trpezlivý, a vedel, že tento zdroj je potrebné dať ľuďom k dispozícii. Snaha nebola vytvoriť hneď špičkovú stránku, ale krok za krokom zvyšovať jej úroveň. A ako poznamenala, pre začiatky tejto práce potrebovali dar Ducha Svätého, pretože mnohí ľudia vedeli o Vatikáne, a udalostiach v Cirkvi veľmi málo.

Sestra Judith Zoebeleinová bola za svoju službu pred Svätú stolicu ocenená ešte za pontifikátu pápeža Benedikta XVI. cenou „Pro Ecclesia et Pontifice“.

-mh, jb-

09 januára 2021, 12:49