Hľadaj

Ilustračná snímka z Gazy: Zber úrody Ilustračná snímka z Gazy: Zber úrody 

Pápež povzbudil agropotravinárov k službe človeku a úcte k prírode

Prehodnotiť vzťah medzi človekom, prírodou a Stvoriteľom, hľadať logiku služby, a nie zisku, logiku starostlivosti a pozornosti voči prírode, a nie logiku drancovania jej zdrojov. K tomuto vyzýva Svätý Otec talianskych poľnohospodárov, ktorí sa stretávajú na výročnom virtuálnom zhromaždení v závere roka.

Pozdrav talianskej agropotravinárskej konfederácii Coldiretti zaslal v pápežovom mene kardinál Pietro Parolin. Podnikatelia v 

poľnohospodárskej výrobe dali svojmu stretnutiu motto „Reštart Talianska sa začína od hrdinských potravinárov“.

„V tomto osobitnom momente ste povolaní uvažovať o rozhodujúcej hodnote poľnohospodárskeho a agropotravinárskeho sveta na ekonomické a sociálne oživenie“ krajiny, píše v mene Svätého Otca členom Coldiretti vatikánsky štátny sekretár.

Je treba „prehodnotiť, a to ešte viac dnes, vzťah medzi človekom, prírodou a Stvoriteľom, ako faktor hlbokej rovnováhy a jednoty, pri hľadaní nie logiky zisku, ale služby, nie vykorisťovania zdrojov, ale starostlivosti a pozornosti voči prírode, ako domu prijímajúcemu všetkých.“

Pápež talianskych poľnohospodárov „povzbudzuje podnikať vždy nové cesty napĺňania lásky k blížnemu a solidarity, pre globálnu a pravdivejšiu odpoveď na fenomén chudoby a nerovnosti medzi ľuďmi, predovšetkým v tejto kľúčovej fáze svetových dejín“.

-zk-

15 decembra 2020, 15:47