Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Hlad je pre ľudstvo tragédiou i hanbou – pápežova výzva vo Svetový deň potravín

Pápež František v súvislosti so Svetovým dňom potravín v piatok 16. októbra pozdravil pracovníkov FAO - Svetovej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, sláviacej 75. výročie založenia. V odkaze cez video Svätý Otec vyzdvihol dôležitosť ich práce pri zmierňovaní hladu vo svete.

Táto potreba sa ešte viac znásobuje v čase komplexnej krízy, odvíjajúcej sa od pandémie COVID-19 skonštatoval pápež František:

„V tomto období veľkých ťažkostí zapríčinených pandémiou COVID-19 je ešte dôležitejšie podporovať iniciatívy uskutočňované organizáciami akou je FAO, Svetový potravinový program (WFP) a Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj (IFAD) s cieľom podporovať udržateľné a diverzifikované poľnohospodárstvo, podopierať malé poľnohospodárske komunity a spolupracovať na rozvoji vidieka v najchudobnejších krajinách.“

Štatistiky o ľuďoch bez dostatočnej výživy ukazujú, že hlad vo svete namiesto toho, aby sa znižoval narastá, a v súčasnej dobe ešte viac porastie, upozorňuje pápež:

„Žiaľ pozorujeme, že podľa najnovších štatistík FAO napriek úsiliu vynaloženému v posledných desaťročiach počet ľudí bojujúcich s hladom a potravinovou neistotou rastie a súčasná pandémia tieto čísla ešte zhorší.“

Podľa slov Svätého Otca sa tento hlad chudobných ako alarmujúci problém týka všetkých obyvateľov zeme a je výzvou týkajúcou sa svedomia:   

„Pre ľudstvo nie je hlad iba tragédiou, ale aj hanbou. Z veľkej časti je  spôsobený nerovnomerným rozložením plodov zeme, k čomu sa pridáva nedostatok investícií do poľnohospodárskeho sektoru, dôsledky zmeny klimatického podnebia a nárast konfliktov v rôznych oblastiach planéty. Na druhej strane je tu i vyhadzovanie ton potravín.“

Videoposolstvo k Svetovému dňu potravín, ktoré pápež František nahral v španielskom jazyku, ukončil zopakovaním návrhu pápeža sv. Pavla VI. z encykliky Populorum progressio z roku 1967 presmerovať finančné zdroje zo zbrojenia na účely zmierňovania chudoby vo svete, a teda i hladu:

„Odvážnym rozhodnutím by bolo založiť „Svetový fond“ z peňazí inak vynakladaných na zbrojenie a iné vojenské výdavky, aby sme mohli trvale eliminovať hlad a prispieť k rozvoju najchudobnejších krajín. Takto by sa predišlo mnohým vojnám a emigrácii mnohých našich bratov s ich rodinami, ktorí sú nútení opustiť vlastný domov a krajinu, aby hľadali dôstojnejší život.“

Týmito slovami pápež František zároveň odkázal na svoju novú encykliku Fratelli tutti, kde sa tejto téme venuje v bodoch 189 a 262.

Dodajme, že Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo FAO ustanovila 16. október za „Svetový deň potravín“, aby podporila celosvetové povedomie o význame potravín a výživy pre človeka. Zároveň  propaguje aktivity na zaistenie potravinovej bezpečnosti a výživy pre všetkých. Ročník 2020 má tému „Pestovať, živiť, udržiavať. Spoločne. Naše činy tvoria našu budúcnosť.“

-mh, jb-

Videoposolstvo pápeža Františka pracovníkom FAO - Svetovej organizácii pre výživu
16 októbra 2020, 15:05