Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Kongregácia pre Boží kult vydala nótu o Nedeli Božieho slova

Nedeľa Božieho slova, zavedená v roku 2019 Svätým Otcom Františkom na termín 3. cezročnej nedele, má v živote Cirkvi svoj špecifický cieľ. Na dôležitosť Svätého písma v kresťanskom živote a na vzťah medzi Božím slovom a liturgiou najnovšie upozornila formou nóty Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Nóta kongregácie zo 17. decembra 2020 s podpismi prefekta kardinála Roberta Saraha a sekretára Mons. Arthura Rocheho odkazuje na apoštolský list pápeža Františka Aperuit illis (č. 8) a vieroučnú konštitúciu II. vatikánskeho koncilu Dei Verbum (č. 25). Odporúča  využiť Nedeľu Božieho slova ako vhodnú príležitosť nanovo si prejsť niektoré cirkevné dokumenty, „a predovšetkým Úvodné poznámky v poriadku omšových čítaní (Ordo Lectionum Missae), ktoré predkladajú súhrn teologických, liturgických a pastorálnych princípov týkajúcich sa Božieho slova prednášaného vo svätej omši,

ale platných pre každé liturgické slávenie (sviatosti, sväteniny, Liturgia hodín)“.

Nóta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí si v desiatich bodoch všíma konkrétne prvky ako prednes evanjelia a procesia s evanjeliárom, použitie lekcionára, spievaný prednes responzóriového žalmu, homília, momenty ticha, vnútorná a vonkajšia príprava prednášateľov Božieho slova, funkcia ambónu a jeho vzťah k oltáru, liturgické knihy a Liturgia hodín.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 decembra 2020, 12:53