Hľadaj

Logo Nedele Božieho slova Logo Nedele Božieho slova 

Cirkev bude po prvýkrát sláviť Nedeľu Božieho slova

V Tretiu cezročnú nedeľu 26. januára bude Cirkev vôbec po prvýkrát sláviť Nedeľu Božieho slova. Tento tematický sviatok ustanovil pápež František apoštolským listom Aperuit illis pri 1600. výročí smrti sv. Hieronyma v septembri minulého roka.

V Nedeľu Božieho slova bude Svätý Otec predsedať Eucharistii v Bazilike sv. Petra o 10. hodine. Liturgia sa začne intronizáciou Svätého písma. Slávnostne bude vystavená kniha lekcionára používaného počas Druhého vatikánskeho koncilu. Na záver Svätý Otec odovzdá 40 reprezentantom rozličných sektorov cirkevného a spoločenského života výtlačok Biblie vydaný špeciálne pre túto príležitosť.

O podujatiach organizovaných pri príležitosti 

Nedele Božieho slova v Ríme i v rozličných krajinách informoval pri tlačovej konferencii 17. januára v Tlačovom stredisku Svätej stolice predseda Pápežskej rady pre novú evanjalizáciu Mons. Rino Fisichella. Ako vysvetlil, termín Nedele Božieho slova v období, keď sa kresťania spoločne modlia za jednotu, bol vybraný cielene.

Mons. Fisichella predstavil aj obrazové logo Nedele Božieho slova, ktoré ikonicky vystihuje udalosť Ježišovho rozhovoru s učeníkmi po ceste do Emauz. Ikonu napísala egyptská benediktínka sestra Marie-Paul Farranová, ktorá prežila celý svoj život v Jeruzaleme a zomrela v minulom roku.

Ikona zobrazuje Krista držiaceho v rukách zvitok, čiže Sväté písmo, ktoré nachádza naplnenie v jeho osobe. Spolu s Ježišom kráčajú dvaja učeníci – z jednej strany Kleopas a z druhej jeho manželka, ako uvádzajú niektorí exegéti. Kleopas drží v ruke palicu, znak púte. Pred sebou majú hviezdu – znamenie evanjelizácie, ktorá vedie ich kroky.

Obaja učeníci majú vystreté ruky. Kleopas naznačuje smer cesty, ktorú musia vykonať, aby všetkým priniesli Dobrú zvesť. Ruka Kleopasovej manželky ukazuje na Krista, ktorý je naplnením starodávnych prísľubov Živého slova, ktoré musí byť hlásané svetu. Obaja učeníci hľadia na Krista kráčajúceho uprostred nich. Logo má v sebe dynamizmus, aký si vyžaduje hlásanie Kristovho zmŕtvychvstania, a to aj pri hľadaní vždy nového jazyka, aby bolo Sväté písmo živým pravidlom života Cirkvi.

Pri nedeľnej slávnosti v Bazilike sv. Petra bude pri pápežskom oltári umiestnená socha Panny Márie z Knocku (Our Lady of Knock) – patrónka Írska. Na zobrazení zjavenia v Knocku z roku 1879 Pannu Máriu sprevádzajú postavy sv. Jozefa a evanjelistu Jána, ktorí ukazujú na oltár s kraľujúcim víťazným Baránkom, podľa biblického obrazu z Apokalypsy.

Ako prezradil Mons. Fisichella, pre všetkých, čo prídu na svätú omšu do baziliky, pripravili ako darček špeciálne vydanie Biblie z vydavateľstva San Paolo. Eucharistické slávenie bude spolu s vatikánskym zborom Capella Sistina animovať spevácky zbor zo Svätyne írskeho pútnického miesta Knock.

Iniciatívy pri príležitosti Nedele Božieho slova budú pokračovať aj popoludní. Od 16. do 19. hodiny sa v Bazilike sv. Agnesy na námestí Piazza Navona uskutoční čítanie celého Evanjelia podľa sv. Matúša. V čítaní sa budú striedať viaceré osobnosti a v kostole vystúpi aj zbor Rímskej diecézy.

-zk, jb-

25 januára 2020, 14:22