Hľadaj

Záber z konzistória v októbri 2019 Záber z konzistória v októbri 2019 

Na konzistóriu 28. novembra sa niektorí kardináli zúčastnia len na diaľku

V predvečer Prvej adventnej nedele, v sobotu 28. novembra, bude o 16. hodine v Bazilike sv. Petra pápež František kreovať 13 nových kardinálov. Kardinálske konzistórium však bude mať tento rok osobitný charakter. Tí, ktorým situácia pandémie nedovolí pricestovať do Ríma, budú obrady sledovať na diaľku.

Na sobotnom obrade kreovania kardinálov budú chýbať dvaja nominanti: apoštolský vikár Bruneja 

Mons. Cornelius Sim a filipínsky arcibiskup Jose F. Advincula. Kardinálsky biret, prsteň i bulu udelenia titulárneho chrámu či diakonie im odovzdá zástupca Svätého Otca v neskôr stanovenom čase, uviedol riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni. Ten zároveň vysvetlil:

„Členovia kardinálskeho zboru, ktorí nebudú môcť prísť do Ríma, sa budú môcť slávnosti zúčastniť na diaľku prostredníctvom digitálnej platformy, ktorá im umožní spojiť sa s Vatikánskou bazilikou“, uviedol vatikánsky hovorca.

V dôsledku zdravotných opatrení sa na slávnosti bude môcť zúčastniť len obmedzený počet ľudí. Okrem nových kardinálov i ostatných 

členov kardinálskeho zboru bude prítomných len 100 ďalších osôb patriacich k sprievodu nominatnov. Počas obradu sa neuskutoční ani vzájomné objatie kardinálov a nasledovať nebudú ani takzvané zdvorilostné návštevy, čiže pohostenie.

V nedeľu 29. novembra o 10.00 bude Svätý Otec vo Vatikánskej bazilike sláviť s novými kardinálmi Eucharistiu, opäť s obmedzenou účasťou osôb.

Pripomeňme, že z 13 novomenovaných kardinálov má deväť menej než 80 rokov a bude mať teda právo sa zúčastniť na budúcom konkláve. Traja nominanti boli vo chvíli vymenovania kňazmi, no dvaja z nich už medzičasom prijali biskupskú vysviacku. Tretí, 86-ročný kapucínsky rehoľník páter Raniero Cantalamessa, dostal na vlastnú žiadosť od pápeža dišpenz, aby aj ako kardinál mohol zostať kňazom.

-zk-  

24 novembra 2020, 11:59