Hľadaj

Páter Raniero Cantalamessa OFM Cap. pri pôstnej kázni 20. marca 2020 Páter Raniero Cantalamessa OFM Cap. pri pôstnej kázni 20. marca 2020 

Raniero Cantalamessa menovaný za kardinála: „Je to pocta Božiemu slovu“

Pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa je medzi trinástimi novými kardinálmi vymenovanými Svätým Otcom Františkom v nedeľu 25. októbra pri Anjel Pána. So svojím prežívaním menovania a očakávania kardinálskeho konzistória, ktoré bude 28. novembra, ale i o svojej vzácnej kazateľskej službe, sa 86 ročný kapucín podelil v rozhovore pre Vatican News.

Už 40 rokov páter Raniero Cantalamessa káže pápežom počas Adventu a Pôstu. Typicky bradatý kapucín je však známy i z televíznej relácie „Dôvody nádeje“, kde 15 rokov rozprával o evanjeliu.

Životný príbeh kapucínskeho rehoľníka, ktorý bol vysvätený za kňaza v roku 1958, doktorát z teológie získal vo švajčiarskom Fribourgu a v Miláne z klasickej filológie, je veľmi bohatý. V roku 1969 bol spoluzakladateľom Katedry náboženských vied Katolíckej univerzity v Miláne. V období 1975-1981 bol členom Medzinárodnej teologickej komisie. Sv. Ján Pavol II. si ho vybral 23. júna 1980 za kazateľa Pápežského domu.

K rozhodujúcim momentom jeho života patrí stretnutie

s katolíckym hnutím Obnova v Duchu Svätom. Sám páter Cantalamessa o tom viackrát hovoril ako o „najväčšej milosti svojho života“, vďaka čomu sa dostal na pole ekumenizmu: 12 rokov bol členom katolíckej delegácie pre dialóg s turíčnymi cirkvami.

Pápežský kazateľ, ktorého kázne dýchajú rešpektom voči kresťanom iných vyznaní, sám požíva úctu z ich strany. Napríklad v roku 2015 predniesol kázeň vo Westminsterskom opátstve na Generálnej synode Anglikánskej cirkvi za prítomnosti kráľovnej Alžbety. Od minulého roka je aj ekleziálnym asistentom Charisu – medzinárodnej služby Katolíckej charizmatickej obnovy.

Viaceré jeho knihy vyšli aj v slovenčine, naposledy to bol titul „Na pleciach obrov. Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cirkevní otcovia“. Páter Raniero už roky žije v Pustovni Milosrdnej lásky v Cittaducale v stredotalianskej oblasti Rieti a poskytuje svoje kňazské služby malej komunite klauzúrnych rehoľných sestier.

Rozhovor pre Vatican News poskytol 28. októbra, teda presne jeden mesiac pred kreovaním za kardinála. Ako berie svojej menovanie za kardinála? Páter Raniero Cantlamessa v rozhovore s redaktorkou Benedettou Cappelli odpovedá:

„Je zrejmé, že viac než vyjadrením uznania osobe je to poctou Božiemu slovu, tiež viac zásluhou toho, kto ho počúva, než toho, kto ho káže. Vzdajme za to chválu Bohu.“

Často sú vaše veľmi hlboké kázne nielen oceňované pápežom, ale odporúčané aj na sociálnych sieťach. Je to krásne pre svet, ktorý len s námahou načúva...

„Musím povedať, že rovnako i ja sám som plný obdivu, ale nie k mojím kázňam, ale voči tým, čo počúvajú. Pretože pomyslenie na to, že pápež ako Ján Pavol II., Benedikt a aj František si nájdu čas, aby počúvali úbohého jednoduchého kapucínskeho rehoľníka je príkladom, ktorý oni dávajú celej Cirkvi, príkladom úcty k Božiemu slovu. V istom zmysle sú to oni, ktorí kážu mne.“

Vo výbere nových kardinálov je aj uznanie pre františkánsku rodinu: ste tam Vy, a tiež páter Gambetti. Ako vnímate tento signál?

„Pápež František vnáša tento svoj štýl v istom zmysle do všetkých záležitostí. Svätý František je tak trochu uprostred všetkého, vrátane poslednej encykliky, ktorú napísal. Ale nechcel by som pripisovať prílišnú váhu skutočnosti, že tento raz je tu istý počet františkánov, v minulosti boli prítomní jezuiti. Myslím, že on až tak nezohľadňuje tieto faktory rehoľných rádov, ako skôr iné skutočnosti.“

Čo bude podľa Vás charakterizaovať tento nový záväzok, ku ktorému ste povolaný? 

„Myslím, že budem zatiaľ, pokiaľ mi Pán dá dostatok zdravia a Svätý Otec to bude chcieť, pokračovať v mojej hlavnej činnosti, nakoľko to pandémia dovolí, a ak nebude nariadené inak, mal by som pokračovať s ďalším Adventom, už onedlho.“

Povedali ste, že toto menovanie vás ohromilo aj kvôli vlne žičení zo strany predstaviteľov iných náboženských vyznaní...

 „Je to pravda, je to tak, dostal som veľa e-mailov, a aj od niektorých židovských priateľov. Veľmi ma to potešilo, pretože jednou z mojich záľub bolo podporovanie jednoty a dialógu, najmä jednoty medzi kresťanmi. Pri príležitosti akou je táto, dostať takúto odozvu, je znamením zblíženia, ktoré sa netýka mojej osoby, ale je tak trochu súčasťou veľkého úsilia pápeža Františka budovať mosty.“

Pápež František na záver menoslovu nových kardinálov prosil o modlitbu za vás, ale aj za vašu pomoc v službe Cirkvi a Božiemu ľudu...

„Vskutku, pre mňa, vzhľadom na skôr čestný než riadny charakter tohto titulu, je cieľom radosť môcť byť nablízku pápežovi a podporovať ho modlitbou a Slovom.“

Je nejaká konkrétna osoba alebo nejaký moment vo Vašom rehoľnom živote, čo Vám prišiel na myseľ, keď ste počuli svoje meno pri Anjel Pána?

„Zaiste. Postava, ktorá mala v mojom živote veľký význam, bol páter Pasquale Rywalski, ktorý bol generálnym predstaveným, keď ma Pán povolal, aby som opustil univerzitné vyučovanie a venoval sa kázaniu. Jemu a jeho rozlišovaniu vďačím za túto voľbu, ktorá ma potom postupne priviedla k tomu, že som sa stal kazateľom Pápežskému domu a tiež k cestovaniu po svete a dávaniu duchovných cvičení, vrátane tých v minulom roku pre biskupov Spojených štátov. Bol mojím duchovným otcom, ktorý v tom zlomovom bode môjho života zohral osobitnú úlohu.“

-mh, jb-

30 októbra 2020, 22:29