Hľadaj

Záber zo svätej omše na Svetový deň chudobných v roku 2017 Záber zo svätej omše na Svetový deň chudobných v roku 2017 

Cirkev aj počas pandémie bude sláviť Svetový deň chudobných

V najbližšiu nedeľu 15. novembra bude Cirkev opäť sláviť Svetový deň chudobných. Jeho v poradí štvrtý ročník dnes 12. novembra predstavili na tlačovej konferencii vo Vatikáne. Tradičné podujatia budú v dôsledku pandémie pozmenené.

Svetový deň chudobných, ktorý sa slávi vždy v 33. nedeľu cezročného obdobia, ustanovil pápež František v závere Roka milosrdenstva (2016), aby 

kresťanské spoločenstvá po celom svete mohli ešte viac vyjadriť solidaritu a Kristovu lásku núdznym.

Svätý Otec už v júni zverejnil osobitné posolstvo, ktoré napísal pri príležitosti tohto dňa. Jeho témou je výzva z Knihy Sirachovcovej: „Podaj svoju ruku chudobnému“ (Sir 7,36), ktorá zapadá aj do dramatickej situácie pandémie COVIDu-19.

Petrov nástupca v posolstve vysvetľuje:

„Tohoročná téma  je výzvou k zodpovednosti a osobnému angažovaniu sa každého, kto si uvedomuje, že máme spoločný osud. Povzbudzuje nás k tomu, aby sme na seba vzali bremená tých najslabších, ako pripomína sv. Pavol: „Navzájom si slúžte v láske! Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!ʻ […] Neste si vzájomne bremená“ (Gal 5,13-14; 6,2). Apoštol učí, že sloboda, ktorá nám bola darovaná skrze smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, robí každého z nás zodpovedným za to, aby sme slúžili druhým, predovšetkým tým najslabším. Nejde o fakultatívnu možnosť, ale o podmienku autentickosti viery, ktorú vyznávame.“

Podujatia Svetového dňa chudobných budú v dôsledku pozmenené

V rámci Svetového dňa chudobných Cirkev aj prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie už tradične pripravuje rozličné duchovné i charitatívne podujatia.  Svätý Otec po minulé roky slávil Eucharistiu v Bazilike sv. Petra za účasti tisícok chudobných, s ktorými následne zasadol k spoločnému stolu v Aule Pavla VI. Ako však počas tlačovej konferencie uviedol predseda dikastéria, Mons. Rino Fisichella, tento rok z dôvodu pandémie bude program i podujatia trochu pozmenené.

Svätý Otec bude v nedeľu 15. novembra sláviť svätú omšu vo Vatikánskej bazilike o 10., ktorá bude v priamom prenose vysielaná prostredníctvom

 médií a v šiestich jazykoch bude strímingom vysielaná na portáli Vatican News a sociálnych sieťach. Fyzická účasť bude obmedzená len na 100 osôb, ktoré však budú reprezentovať všetkých chudobných sveta i dobrovoľníkov a dobrodincov. Núdzne osoby budú zároveň zaangažované aj do prednesu liturgických čítaní.

Tradičný obed s chudobnými v Aule Pavla VI. bude tento rok z rovnakých dôvodov zrušený.

Rovnako aj improvizované zdravotné stredisko, ktoré na niekoľko týždňov pri tejto príležitosti zvykol Vatikán vybudovať na Námestí sv. Petra, tento rok nebude prítomné. Núdzne osoby však v stálej zdravotnej ambulancii fungujúcej pod kolonádou námestia môžu okrem zvyčajnej pomoci byť aj zdarma otestovaní na COVID-19 či zaočkovaní proti chrípke. Ambulancia je otvorená od 8. do 14. hodiny a každý deň v nej uskutočnia približne 50 výterov. Okrem toho bude v rímskych farnostiach prítomný karavan poskytujúci zdravotnú pomoc.

5 tisíc potravinových balíkov rodinám s modlitbovou príručkou

Ako ďalej uviedol Mons. Fisichella, vďaka štedrosti sponzorov, bude pri príležitosti Svetového dňa chudobných možné poskytnúť 5 tisíc balíkov s potravinami rodinám v núdzi, ktorých počet v dôsledku dopadov pandémie radikálne vzrastá. Balíčky už v týchto dňoch putujú do približne 60 rímskych farností. Okrem základných potravín obsahujú aj ochranné rúška a kartu s modlitbou pápeža Františka. O prípravu i distribúciu balíčkov sa stará skupina 20 mladých nezamestnaných.

Vďaka štedrému daru ďalšej spoločnosti bude môcť Vatikán rozdať 2,5 tony kvalitných talianskych cestovín rozličným domovom a charitatívnym združeniam a 350 tisíc ochranných rúšok poputuje do škôl na periférii Ríma pre 15 tisíc žiakov rôzneho veku, aby odbremenili náklady chudobných rodín a zároveň povzbudili mladých študentov nevystavovať seba ani svojich starších rodinných príslušníkov riziku šíriacej sa nákazy.

Keďže dobročinné akcie nesmú byť nikdy oddelené od  modlitby, ktorá ich podporuje, Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa chudobných pripravila modlitebnú príručku, ktorá je zverejnená na internetovej stránke dikastéria (pcpne.va) v piatich jazykoch.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 novembra 2020, 12:40