Hľadaj

Logo 4. svetového dňa chudobných Logo 4. svetového dňa chudobných

„Podaj svoju ruku chudobnému“ – vyšlo Posolstvo na 4. svetový deň chudobných

V sobotu 13. júna, na sviatok sv. Antona Paduánskeho, predstavili vo Vatikáne text Posolstva pápeža Františka na 4. svetový deň chudobných. Jeho témou je výzva z Knihy Sirachovcovej: „Podaj svoju ruku chudobnému“ (Sir 7,36). Svetový deň chudobných sa bude sláviť 15. novembra, na 33. nedeľu cezročného obdobia.

Na konferencii prenášanej cez internet z Tlačového strediska Svätej stolice vystúpili predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella, sekretár rady Mons. Octavio Ruiz Arenas a podsekretár Mons. Graham Bell.

Arcibiskup Fisichella ku kontextu tohtoročného pápežského posolstva uviedol: „Je to posolstvo, ktoré priamo zapadá do dramatického momentu, ktorý celý svet zažil z dôvodu Covidu-19, a s ktorým mnohé krajiny ešte stále s námahou zápasia, aby poskytli pomoc tým, čo sa stali nevinnými obeťami.“

Šesťstranové posolstvo rozdelené do desiatich bodov má silný biblický ráz. Čitateľa najprv uvádza do kontextu Knihy Sirachovcovej, múdroslovnej knihy známej aj ako Ekleziastikus alebo Ben Sira. Grécky písaný spis zachytáva slová múdreho muža, Sirachovho syna (Múdrosť Ježiša Ben Siru). Vznik knihy sa datuje približne dvesto rokov pred Kristom.

Kniha Sirachovcova nabáda netratiť nádej a neopúšťať sa v čase nešťastia, ale zostať spojený s Bohom a vytrvať. Modlitba nemôže zostať bez skutkov lásky na pomoc blížnemu v núdzi.

Ako zdôrazňuje pápež František, „modlitba k Bohu a solidarita s chudobnými sú neoddeliteľné. Pre slávenie bohoslužby, ktorá bude milá Bohu, je nutné uznať, že každá osoba, aj tá najzúboženejšia a opovrhovaná, nosí v sebe vtlačený obraz Boha. Z takejto pozornosti vyplýva dar Božieho požehnania, pritiahnutého veľkodušnosťou praktizovanou voči chudobným“ (č. 2).

V úvodnej časti posolstva Svätý Otec cituje tieto riadky Knihy Sirachovec:

„Neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy. Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh; pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj, aby si vzrástol životom, keď príde koniec.

Prijímaj všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo sužuje. Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia.

Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho! Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby!

Ktorí sa bojíte Pána, čakajte, až sa zmiluje, neodkloňte sa od neho, aby ste neklesli.“ (Sir 2,2-7)

Kniha Sirachovcova má v niektorých úsekoch podvojné číslovania veršov. Citát v nadpise pápežského posolstva „Podaj svoju ruku chudobnému“ (Sir 7,36) má v originálnej verzii názvu posolstva alternatívny index.

-jb-

13 júna 2020, 16:33