Hľadaj

Ilustračná snímka: Katolícky kostol v čínskom Dali Ilustračná snímka: Katolícky kostol v čínskom Dali  

Svätá stolica predĺžila provizórnu dohodu s Čínou na ďalšie dva roky

Provizórna dohoda medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o nominácii biskupov bola predĺžená na ďalšie dva roky. Informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej stolice v deň uplynutia dvojročnej provizórnej dohody, vo štvrtok 22. októbra.

Dohoda podpísaná 22. septembra 2018 v Pekingu vstúpila do platnosti o mesiac neskôr na dvojročné obdobie. Dnes vydané komuniké Svätej stolice oznamuje, že „obe strany odsúhlasili predĺženie experimentálnej aplikačnej fázy provizórnej dohody na ďalšie dva roky.“ O doterajšej skúsenosti s dohodou hovorí komuniké týmito slovami:

„Svätá stolica považuje počiatočné aplikovanie dohody – ktorá má veľkú cirkevnú a pastoračnú hodnotu – za pozitívne, vďaka dobrej komunikácii a spolupráci strán vo veciach dohodnutých v zmluve, a má v úmysle pokračovať v otvorenom a konštruktívnom dialógu v prospech života Katolíckej cirkvi a dobra čínskeho ľudu.“

Denník L´Osservatore Romano o predĺžení spomínanej dohody píše:

„Obe strany vyhodnotili rôzne aspekty jej uplatňovania a prostredníctvom oficiálnej výmeny zápisníc sa dohodli na predĺžení jej platnosti o ďalšie dva roky, čiže do 22. októbra 2022.“

Ako ďalej uvádza vatikánsky denník, hlavným cieľom dohody 

„je udržiavať a podporovať evanjeliové hlásanie“ v Číne „obnovením plnej a viditeľnej jednoty Cirkvi“. Otázka menovania biskupov a jednoty biskupov s Petrovým nástupcom „je životne dôležitá pre život Cirkvi, či už na miestnej alebo univerzálnej úrovni“.

V článku sa konštatuje, že „dnes už, prvý krát po mnohých desaťročiach, sú všetci biskupi Číny v spoločenstve s Rímskym biskupom a vďaka uplatneniu dohody nebudú viac nelegitímne svätenia.“ Ako sa ďalej vysvetľuje, dohoda „sa nezaoberá všetkými otvorenými otázkami alebo situáciami, ktoré ešte vzbudzujú obavy Cirkvi“, ale „výlučne témou biskupských menovaní“.

S odvolaním sa na nedávny prejav vatikánskeho štátneho sekretára, kardinála Pietra Parolina na konferencii PIME v Miláne, článok pripomína, že v tejto veci „sa objavili niektoré nedorozumenia“. Mnohé z nich vznikli tým, že sa dohode prisúdili „ciele, ktoré nemá“, alebo ju spojili „s politickými otázkami, ktoré nemajú nič do činenia so samotnou dohodou“.

Nie je tu teda na mieste „geopolitická hermeneutika“, ale naopak provizórnu dohodu vníma Svätá stolica ako otázku „hlboko ekleziologickú”, vysvetľuje ďalej L´Osservatore Romano. V tejto súvislosti pripomína „plné vedomie“ Svätej stolice, že tento dialóg „napomáha prínosnejšiemu hľadaniu spoločného dobra v prospech celého medzinárodného spoločenstva“.

Čo sa týka doteraz dosiahnutých výsledkov, boli vymenovaní dvaja noví biskupi a „rozbehnutých je niekoľko ďalších procesov pre nové menovania“. Aj keď „štatisticky sa to nemusí javiť ako nejaký veľký výsledok, predstavuje to však dobrý začiatok, v nádeji, že sa postupne podarí dosiahnuť ďalšie pozitívne ciele“.

Kontakty medzi oboma stranami a aplikáciu dohody navyše ovplyvnila aj zdravotná kríza spôsobená pandémiou.

Vatikánsky denník uzatvára článok vyjadrením, že „je patričné uznať, že zostáva nemálo situácií veľkého trápenia. Svätá stolica si je toho hlboko vedomá, berie to do úvahy a nezabúda dávať do pozornosti čínskej vlády, aby podporovala plodnejšie praktizovanie náboženskej slobody. Cesta je stále dlhá a nie bez ťažkostí “.

-jb, mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 októbra 2020, 13:48