Hľadaj

Veriaci sa modlia v areáli Mariánskej svätyne v Šešane v Šanghaji Veriaci sa modlia v areáli Mariánskej svätyne v Šešane v Šanghaji 

Kard. Parolin v Miláne: Dohoda s Čínou je úsilím všetkých nedávnych pápežov

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Parolin v sobotu 3. októbra v Miláne hovoril na tému plánovaného obnovenia predbežnej vatikánskej zmluvy s Čínou: „Aby dialóg mohol priniesť konzistentnejšie ovocie, je nevyhnutné v ňom pokračovať. Počas týchto dvoch rokov som zaznamenal znamenia zbližovania medzi čínskymi katolíkmi, ktorí ohľadom niektorých otázok zostávali dlho rozdelení.“

S príspevkom vystúpil kardinál Pietro Parolin pri otvorení sympózia organizovaného Pápežským inštitútom zahraničných misií – PIME pri príležitosti 150. výročia prítomnosti tejto inštitúcie v Číne. Hovoril na tému: „Iná Čína. Čas krízy, čas zmeny“.

Štátny sekretár uviedol, že predbežná dohoda, ktorú podpísala Svätá stolica s Čínskou ľudovou republikou a ktorá sa týka menovania biskupov, „je len štartovacím bodom“, ktorý už priniesol niekoľko výsledkov. Pre to, aby „dialóg mohol priniesť konzistentnejšie ovocie, je nevyhnutné v ňom pokračovať“.

Kardinál Parolin pripomenul históriu snáh Svätej stolice o dialóg s Čínou. Už v časoch pápeža Pia XII. Svätá stolica „pocítila potrebu dialógu, aj keď vtedajšie okolnosti ho robili veľmi ťažkým“. Cesta sa otvorila v 80. rokoch minulého storočia. Štátny sekretár vysvetlil, že všetci pápeži od Pavla VI. po Františka sa snažili o to, čo Benedikt XVI.  označil za prekonanie „ťaživej situácie nepochopenia a nedorozumení,“ ktorá „neprospieva ani čínskym autoritám, ani Katolíckej cirkvi v Číne“.

Kard. Parolin pripomenul, že to bol práve pápež Benedikt XVI., ktorý  schválil, „projekt dohody o menovaní biskupov v Číne, ktorý bolo možné podpísať až v roku 2018“.

Provizórna dohoda s Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov, ktorá doposiaľ umožnila pápežské uznanie všetkých predtým nelegitímne vysvätených čínskych biskupov, vyprší 22. októbra. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vo svojom vystúpení zdôraznil jej rýdzo pastoračný a nie politický charakter. Reagoval tak na nedorozumenia, ktoré sa vyskytli vo verejnosti a v médiách v poslednej dobe ohľadom charakteru dohody, keď jej mnohí pripisujú také ciele, aké v skutočnosti nemá.

-zk, jb-

03 októbra 2020, 19:42