Hľadaj

Children stand at a makeshift camp for internally displaced people near Sanaa, Yemen Children stand at a makeshift camp for internally displaced people near Sanaa, Yemen 

Kard. Czerny: Vnútorne vysídlení ľudia ako pozitívna sila k potrebným zmenám

„Ak rozpoznáme Ježiša v tvárach vnútorne vysídlených ľudí, budeme mu ďakovať za to, že sme ho v nich mohli stretnúť, milovať a slúžiť mu“. Tieto slová vyslovil kardinál Michael Czerny SJ, podsekretár Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, v stredu 23. septembra na stretnutí zorganizovanom rehoľnými organizáciami pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa migrantov a utečencov.

Spomínaný svetový deň sa bude sláviť už v najbližšiu nedeľu 27. septembra, na tému: „Prinútení utiecť ako Ježiš Kristus. Prijať, chrániť, podporovať a 

integrovať vnútorných vysídlencov.“

Stretnutie spoločne zorganizovali: Jezuitská služba pre utečencov (JRS), Medzinárodná únia generálnych predstavených ženských reholí (UISG) a Sekcia pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Podsekretár dikastéria pripomenul štyri kľúčové slová pápeža Františka z jeho tohtoročného Posolstva k svetovému dňu migrantov a utečencov – prijať, chrániť, podporovať a integrovať – ku ktorým Svätý Otec pridal i šesť dvojíc slovies, ktoré zodpovedajú veľmi konkrétnemu konaniu na pomoc vysídleným osobám:

„Treba spoznať, aby sme pochopili.

Je nevyhnutné stať sa blížnymi, aby sme slúžili.

Ak sa chceme zmieriť, musíme počúvať.

Ak chceme rásť, je nevyhnutné deliť sa.

Treba ich zapojiť, aby bolo možné ich podporiť.

Je nevyhnutné spolupracovať, aby sme budovali.“

Kardinál Czerny rehoľníkom činným v pomoci utečencom napokon zdôraznil dva aspekty tejto služby. Prvým je dôležitosť úzkej spolupráce rehoľníkov, katolíckych organizácií a lokálnych cirkví na pomoc vnútorne vysídleným ľuďom, čo vytvára lepšie podmienky na pozorné načúvanie ich potrebám, nádejam a ašpiráciám. Dôležitá je tiež účasť vysídlených osôb na robení rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú. Kardinál pripomenul, že pomôckou v službe týmto ľudom môžu byť „Pastoračné smernice ohľadom vnútorne vysídlených osôb“ – dokument, ktorý tento rok vydala Sekcia pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Druhým dôležitým aspektom, na ktorý poukázal kardinál Czerny, je skutočnosť, že vnútorne vysídlené osoby „môžu byť pozitívnou silou k potrebným zmenám“. Preto treba ľuďom pomôcť spoznávať ich krásu a schopnosti:

„Vnútorne vysídlené osoby prejavujú značný stupeň nádeje, odolnosti a sily. Odhodlanie, zručnosti a schopnosti, s ktorými prestavujú svoj život, môžu významne 

prispieť k zlepšeniu spoločností, ktoré sa stali ich novými domovmi. Lokálne činy na podporu vnútorne vysídlených osôb môžu prispieť k blahu celej komunity. Odpovedanie na potreby vnútorne vysídlených osôb a podpora vytvárania vzájomných sietí a interakcií s miestnymi obyvateľmi pomôže budovať spoločenstvo a smerovať k uzdraveniu, sociálnej súdržnosti, pokoju, bezpečnosti a rozvoju.“

Kardinál Czerny zdôraznil pápežove slová, že «v každom z vnútorne vysídlených osôb je prítomný Ježiš, ktorý je donútený utiecť, aby sa zachránil tak, ako za čias Herodesa». „Ak ho rozpoznáme v ich tvárach, budeme tými, ktorí mu ďakujú za to, že ho v nich mohli stretnúť, milovať a slúžiť mu“, skonštatoval napokon kardinál Michael Czerny.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

23 septembra 2020, 19:26