Hľadaj

Ilustračná snímka: Utečenci zo Sýrie Ilustračná snímka: Utečenci zo Sýrie

Vyšli pastoračné smernice ohľadom tzv. vnútorne vysídlených osôb

Vo Vatikáne prezentovali v utorok 5. mája novú publikáciu Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj s názvom: „Pastoračné smernice ohľadom vnútorne vysídlených osôb“. Dokument, ktorý na podnet pápeža Františka vypracovala Sekcia pre migrantov a utečencov, má pomôcť viac než 50 miliónom ľudí, utekajúcim pred vojnami či prírodnými katastrofami, pričom však neopustia vlastnú krajinu. Títo ľudia sú zabudnutí - nemajú status utečenca, ani medzinárodnú ochranu, upozorňuje Vatikán.

V Marconiho sále na pôde Vatikánskeho rozhlasu dokument predstavili podsekretári Sekcie pre migrantov a utečencov spomínaného dikastéria kardinál Michael Czerny a páter Fabio Baggio, spolu s koordinátorkou Jezuitskej služby utečencom JRS (Jesuit Refugee Service) Amayou Valcárcelovou.

Jadro 122-bodového dokumentu je rozčlenené na základe štyroch slovies: prijať, chrániť, podporovať a integrovať. Posledná kapitola je zameraná na dôležitosť spolupráce na úrovni katolíkov, ako aj na ekumenickej i medzináboženskej úrovni.

Na závažný problém vnútorne vysídlených osôb poukázal pápež František v tohtoročnom príhovore diplomatickému zboru akreditovanému pri Svätej stolici. Ako pri prezentácii publikácie v strímingu povedal podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov kardinál Michael Czerny SJ, smernice schválil sám Svätý Otec  a ich cieľom je dobro samotných osôb i ich krajín:

„Cieľom Pastoračných smerníc je, aby dnešných 50 miliónov vnútorne vysídlených osôb bolo uznaných a podporovaných a eventuálne reintegrovaných takým spôsobom, aby mohli vykonávať aktívnu a konštruktívnu rolu vo svojich krajinách.“

Tieto osoby potrebujú ochranu a humanitárnu pomoc, zdôraznil kardinál Czerny a dodal: „Je nevyhnutné, aby sme sa vyhli tomu, že by boli zabudnutí svojím štátom i medzinárodným spoločenstvom“.

Vnútorne vysídlené osoby totiž častokrát viaznu v beznádejných situáciách, uprostred bojov či v odľahlých a nedosiahnuteľných oblastiach. Títo ľudia sa stávajú neraz obeťami obchodovania s ľuďmi v oblasti pracovného vykorisťovania či sexuálneho zotročenia, sú izolovaní od možnosti pomoci či záchrany a nespadajú do systému ochrany stanovenej medzinárodným právom pre utečencov. Preto sú zvlášť vystavení závažným zneužívaniam a nebezpečenstvám.

Pastoračné smernice z dielne Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj zdôrazňujú aj potrebu osvety. Cirkev je povolaná „povzbudzovať informačné prostriedky a spoločnosť v širšom zmysle, ako aj vlády, aby zvyšovali informovanosť verejnosti“.

Text dokumentu na stiahnutie (vo svetových jazykoch)

-zk-

05 mája 2020, 17:38