Hľadaj

Mons. Ľubomír Welnitz predsedal pri titulárnej slávnosti v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda 16. februára 2020 Mons. Ľubomír Welnitz predsedal pri titulárnej slávnosti v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda 16. februára 2020 

Za pápežského ceremoniára bol menovaný slovenský kňaz Mons. Ľubomír Welnitz

Slovenský kňaz pôsobiaci v Ríme Mons. Ľubomír Welnitz bol menovaný za pápežského ceremoniára. Menovanie oznámilo 14. júna Tlačové stredisko Svätej stolice.

Rehoľný kňaz Mons. Ľubomír Welnitz, člen klerického združenia Dielo Ježiša Veľkňaza, je oficiálom Apoštolskej penitenciárie a osobným sekretárom jej prefekta kardinála Maura Piacenzu. Má 43 rokov a kňazstvo prijal v roku 2003. Doktorát z kánonického práva získal na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme.

Mons. Welnitz sa začlení do skupiny pápežských ceremoniárov, 

na ktorých čele je majster pápežských liturgických slávení Mons. Guido Marini. S tímom ceremoniárov už Mons. Welnitz spolupracoval aj v minulosti a jeho tvár je známa z televíznych prenosov z liturgických slávení vo Vatikáne.

Medzi pápežskými ceremoniármi je už viac rokov aj ďalší slovenský kňaz Mons. Ján Dubina. Ďalšími ceremoniármi sú Pier Enrico Stefanetti, Diego Giovanni Ravelli, Marco Agostini, Massimiliano Matteo Boiardi, Vincenzo Peroni a Krzysztof Marcjanowicz.

Dielo Ježiša Veľkňaza (Opus J.S.S.) je medzinárodné verejné klerické združenie pápežského práva, duchovne prepojené so ženským rehoľným spoločenstvom Rodina Panny Márie. Obe majú korene v laickom hnutí Pro fratribus, založenom v roku 1968 biskupom Pavlom M. Hnilicom SJ.

-jb-

14 júna 2020, 19:53