Hľadaj

Vatican News

Slovenské kolégium v Ríme oslávilo sviatok sv. Cyrila a Metoda

V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme oslávili v nedeľu 16. februára titulárny sviatok tamojšieho kostola zasväteného spolupatrónom Európy.

Rektor kolégia Pavol Zvara privítal na slávnosti medzi významnými osobnosťami okrem kardinála Jozefa Tomka a oboch slovenských veľvyslancov v Ríme Jána Šotha a Mareka Lisánskeho aj českého veľvyslanca pri Vatikáne Václava Kolaju.

Koncelebrovali tri desiatky kňazov, hlavným celebrantom a kazateľom bol Mons. Ľubomír Welnitz, oficiál Apoštolskej penitenciárie v Ríme. V homílii si položil otázku, v čom spočíva najcennejší dar, ktorý priniesli našim predkom sv. Cyril a Metod. V odpovedi poukázal na pojem „Logos“ z úvodu Jánovho evanjelia, označujúci Ježiša Krista - Boha, ktorý dáva životu človeka zmysel. Význam gréckeho termínu je totiž „Slovo“ a zároveň „zmysel“:

Myšlienky z homílie Mons. Ľubomíra Welnitza
Myšlienky z homílie 2. časť

Rektor kolégia Pavol Zvara pri slávnosti pripomenul, že  v tomto roku si pripomenieme 35 rokov encykliky pápeža sv. Jána Pavla II. Apoštoli Slovanov  - Slavorum apostoli (2. júna 1985), 40 rokov od vyhlásenia solúnskych bratov za spolupatrónov Európy apoštolským listom Egregiae virtutis (31. decembra 1980) a 45 rokov od smrti Mons. Štefana Náhalku, prvého rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme (zomrel 6. marca 1975 v Ríme).

Rozhovor s Mons. Ľubomírom Welnitzom

Pripravila Zuzana Klimanová

17 februára 2020, 17:58