Hľadaj

Apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, titulárny arcibiskup minorský Apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, titulárny arcibiskup minorský 

Mons. Mario Giordana bol menovaný za mimoriadneho komisára pre Dielňu sv. Petra

Pre Dielňu sv. Petra (Fabbrica di San Pietro) ktorá zabezpečuje stavebné práce a reštaurátorskú údržbu Vatikánskej baziliky a jej umeleckých pamiatok, vymenoval Svätý Otec František mimoriadneho komisára. Touto funkciou poveril od 29. júna apoštolského nuncia Mons. Maria Giordanu.

Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, menovanie mimoriadneho komisára nadväzuje na nedávno vydané motu proprio pápeža Františka o transparentnosti, kontrole a konkurencii v procedúrach prideľovania verejných zákaziek Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán.  

Mons. Mario Giordana, ktorý bol v minulosti  apoštolským nunciom na Slovensku, má ako mimoriadny komisár pre Dielňu sv. Petra za úlohu aktualizovať jej štatúty, vniesť svetlo do jej správy a zreorganizovať jej administratívny a technický úsek. V delikátnej úlohe mu bude pomáhať komisia.

Ako ďalej informuje oficiálna správa, v duchu tohto rozhodnutia Svätého Otca boli dňa 30. júna zadovážené dokumenty a elektronické aparáty z technického a administratívneho úseku Dielne sv. Petra. Zásah bol autorizovaný dekrétom vatikánskeho promótora spravodlivosti (prokurátora) Gian Piera Milana a jeho prísediaceho Alessandra Diddiho, po predchádzajúcom informovaní Štátneho sekretariátu.

-jb-

30 júna 2020, 23:01