Hľadaj

Vatican News
Sídlo vatikánskeho súdneho tribunálu Sídlo vatikánskeho súdneho tribunálu 

Vatikán vydal jednotné normy transparentnej súťaže pri verejných zákazkách

Všetky verejné zákazky a ekonomické kontrakty Svätej stolice a Vatikánu sa odteraz budú riadiť jednotnými zákonnými normami. Cieľom je zefektívnenie hospodárenia vďaka centralizovanej súťaži pri výbere dodávateľov, ako aj transparentnosť a predchádzanie korupcii.

Apoštolský list motu proprio pápeža Františka o transparentnosti, kontrole a konkurencii v procedúrach prideľovania verejných zákaziek Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán bol podpísaný 19. mája 2020.  Publikovaný bol 1. júna denníkom L´Osservatore Romano a vstúpi do platnosti od júla. Jeho súčasťou sú dve prílohy: samotné normy v rozsahu 86 článkov a jurisdikčné a procesné smernice v ďalších 12 článkoch.

Nová normatíva zodpovedá medzinárodnej konvencii OSN proti korupcii, podpísanej v roku 2003 v mexickej Meride. Novou normatívou sa centralizujú pravidlá, ako aj riešenie ich porušovania a konfliktov v tejto oblasti. Všetky prípady porušovania a sporné otázky budú spadať pod jednotnú autoritu justičných orgánov Mestského štátu Vatikán.

V úvode motu proprio Svätý Otec píše: „Usilovnosť dobrého otca rodiny je všeobecným a výsostne rešpektovaným princípom, na základe ktorého sú všetci správcovia viazaní plniť si svoje funkcie. Toto požaduje explicitným spôsobom kánonický zákon vo vzťahu k cirkevným majetkom (Kán. 1284 § 1 CIC), ale platí to vo všeobecnosti pre každého iného správcu.“

Ako vysvetľuje sprievodné komuniké vatikánskeho Tlačového strediska, „dokument je ovocím synergickej práce koordinovanej Štátnym sekretariátom v rámci rozličných zložiek Rímskej kúrie, medzi ktorými sú Ekonomická rada, Ekonomický sekretariát, Správa majetku Apoštolskej stolice a Governatorát Mestského štátu Vatikán.“ Ide o jednotný kódex, ktorý nahrádza predchádzajúce samostatné normatívy jednotlivých zložiek. V komuniké ďalej čítame:

„Normatíva zapadá do medzinárodne najvyspelejšej legislatívy v danej matérii. Inšpirujúcim princípom nového textu je usilovnosť dobrého otca rodiny, ktorý si praje efektívne a etické spravovanie vlastných zdrojov, čo podporuje súčasne priehľadnosť, kontrolu a rovné zaobchádzanie s reálnou konkurenciou medzi tými, čo chcú uzavrieť hospodárske vzťahy s príslušnými štruktúrami.“

Nový zákon o transparentnosti, kontrole a konkurencii pri výberových konaniach o verejných zákazkách rozlišuje medzi dvoma samostatnými oblasťami, pričom normy sa vzťahujú rovnako na obe. Prvou oblasťou je samotná Svätá stolica s jej rozličnými dikastériami a ďalšími súčasťami, kde ekonomické kontrakty a zákazky spadajú do kompetencie Správy majetku Apoštolskej stolice (APSA). Druhou oblasťou je Mestský štát Vatikán, ktorého hospodársku správu vrátane výberových konaní pri verejných zákazkách riadi Governatorát.

-jb-

02 júna 2020, 13:55