Hľadaj

Vatikánsky Apoštolský archív Vatikánsky Apoštolský archív 

Od júna vo Vatikáne začnú sprístupňovať bádateľom Apoštolský archív a bibliotéku

Apoštolský archív vo Vatikáne sa po uzavretí vynútenom pandémiou opäť otvorí pre bádateľov. Informoval o tom archivár a bibliotekár Svätej Rímskej cirkvi kardinál José Tolentino de Mendonça.

Apoštolskému archívu, ktorý od 2. marca sprístupnil materiály pontifikátu Pia XII., urobila škrt cez rozpočet pandémia Covid-19. Vstup pre bádateľov na pracoviská sa však postupne začne obnovovať od 1. júna. Bude to proces postupný a zatiaľ limitovaný, po rezervácii online a pri dodržaní noriem zdravotnej bezpečnosti. V článku publikovanom 28. mája vo vatikánskom denníku L´Osservatore Romano kardinál Tolentino okrem iného vysvetľuje:

„Keď sa na konci februára uskutočnil študijný deň pre bádateľov k otvoreniu dokumentov pontifikátu Pia XII. zozbieraných v archívoch Svätej stolice, nikto z nás nepredpokladal, že tento historicky dôležitý krok veľkého verejného dosahu bude náhle pozastavený bezprecedentnou krízou, akou je pandémia koronavírusu. Zdravotná pohotovosť nás prinútila najprv zavrieť Apoštolskú bibliotéku i archív pred bádateľmi a uviesť väčšinu nášho personálu do režimu práce na diaľku, a teraz pri znovuotváraní nás to núti k postupným a obmedzeným krokom, ako si to vyžaduje dobrá prax pri súčasnom novom rozbehu.

Prirodzene, toto nepredvídateľné zatvorenie bolo bolestným ako pre Apoštolskú bibliotéku a archív, tak aj pre ich bádateľov, náhle umŕtvujúc - v prípade Archívu - osobitne intenzívnu dynamiku očakávaní, spojenú s historiografickým uzlom, ktorého relevantnosť je uznávaná ďaleko za úzkym kruhom vedeckej komunity.

Ako všetci vieme, každá kríza môže predsa len predstavovať aj príležitosť, a toto platí osobitným spôsobom pre inštitúciu, akou je aj tá naša, ktorá je zakotvená v historickom vedomí Cirkvi s ašpiráciou urobiť ju verejným dobrom celého ľudstva.“

Kardinál Tolentino vo svojom článku vo vatikánskom denníku ponúkol aj filozofickú úvahu nad dôležitosťou pestovania historickej pamäte v súvislosti s dejinami spásy, ktoré nás upriamujú na budúcnosť.

-zk, jb-

29 mája 2020, 11:49