Hľadaj

Mons. Sergio Pagano, prefekt Vatikánskeho apoštolského archívu Mons. Sergio Pagano, prefekt Vatikánskeho apoštolského archívu

Pred otvorením archívov Pia XII. predstavia odborníkom ich usporiadanie

Tesne pred sprístupnením archívnych fondov pontifikátu pápeža Pia XII. (1939-1958), naplánovaným na 2. marca, predstavia vo Vatikáne odbornej verejnosti archívnickú prípravu dokumentov, dokumentačné zdroje, ktoré sú k dispozícii, ako aj príležitosti, ktoré sa tým otvárajú pre bádateľov.

Na celodenné odborné podujatie v piatok 21. februára v Kongresovom centre Augustiniánum pri Námestí sv. Petra sa prihlásilo vyše dvoch stoviek záujemcov, medzi nimi je aj veľká skupina židovských bádateľov.

V Tlačovom stredisku Svätej stolice boli v tejto súvislosti už vo štvrtok 20. februára k dispozícii novinárom kompetentní vatikánski predstavitelia a odborníci. Bol medzi nimi aj prefekt Vatikánskeho apoštolského archívu Mons. Sergio Pagano, ktorý poskytol rozhovor pre Vatikánsky rozhlas.

Rozhodnutie sprístupniť archívy pontifikátu Pia XII. už minulý rok ohlásil pápež František slovami: „Cirkev nemá strach z histórie, naopak, miluje ju“.

V rozhovore dal prefekt Vatikánskeho apoštolského archívu, biskup Sergio Pagano nahliadnuť do pozadia prípravy sprístupnenia dokumentov pontifikátu Eugenia Pacelliho. Toto obdobie siaha od jeho zvolenia 2. marca 1939 až do jeho smrti 9. októbra 1958 v Castel Gandolfe. Mons. Pagano vysvetľuje:

„Očakávanie zo strany mnohých výskumníkov z celého sveta trvá, dá sa povedať, už nejakých 14 - 15 rokov. Toto je čas, ktorý využili moji spolupracovníci, archivári a ostatní zamestnanci, aby pripravili toto obrovské množstvo dokumentov: očíslovali ich, následne ich zaprotokolovali a pripravili ich súpisy. Tieto, pokiaľ ide o pontifikát Pia XII., máme dnes už v digitálnej forme. Takže bádatelia ich nájdu v našej sále a môžu ich konzultovať cez „intranet“, čiže webovú stránku v sále Vatikánskeho apoštolského archívu.

Očakávanie je pochopiteľné, pretože pontifikát pápeža Pacelliho je veľmi významný a kľúčový. Radí sa do momentu dejín, keď bolo ľudstvo žiaľ zdrvené a skrvavené poslednou svetovou vojnou, ale tiež všetkým, čo sa odohralo v rámci nej a bezprostredne po jej ukončení. Samozrejme tu okamžite udiera do očí dramatická otázka ohľadom holokaustu, a tak Židia od tohto otvorenia očakávajú mnohé odhalenia.“

Archívne fondy pontifikátu pápeža Pia XII. však neobsahujú iba dokumenty ohľadom holokaustu, objasňuje ďalej Mons. Pagano:

„Vo fondoch týkajúcich sa pápeža Pacelliho sú však i dôležité dokumenty o vzťahoch Svätej stolice s totalitnými režimami, o konkordátoch (dohodách) s rôznymi krajinami. Bude možné lepšie porozumieť pozícii pápeža a Svätej stolice ohľadom určitých náboženských politík, ohľadom komunizmu a absolutistických režimov.

A spoznáme tiež celé veľké dielo pápeža Pacelliho na poli dobročinnosti. Môžem to dosvedčiť z prvej ruky, keďže ja sám som zoraďoval archívny fond Dobročinnosti, ktorý má viac ako 8000 obálok, v ktorých sú tisíce a tisíce charitatívnych diel. Je pôsobivé ako Pius XII. dostával ponuky od rôznych katolíckych veriacich z celého sveta, najmä Spojených štátov, a prakticky v ten istý deň ich hneď prerozdeľoval komukoľvek, kto ich potreboval, či už súkromným osobám, alebo farnostiam, sirotincom, nemocniciam, ale aj univerzitám a výskumným inštitútom.

Bola to skutočná rieka peňazí, povedzme to takto, rieka jeho dobročinnosti. Prakticky, ktokoľvek požiadal Svätú stolicu o pomoc, dostal ju, a máme svedectvo tohto ohromného charitatívneho diela v tomto archívnom fonde Dobročinnosti i vo fonde Komisie pre humanitárnu pomoc. Uverejníme aj dva hrubé zoznamy, ktoré mala na starosti doktorka Di Giovanni a doktorka Roselli, ktoré ukazujú ďalší aspekt enormnej dobročinnosti vykonávanej v organizovanejšej forme prostredníctvom Diela pomoci.

Samozrejme otvoríme aj archívy veľkého Štátneho sekretariátu Pia XII. Tieto fondy tiež výskumníci očakávajú aj kvôli prehĺbeniu poznania náuky pápeža Pacelliho, jeho myšlienok. Stačí pomyslieť na jeho encykliky či na skutočnosť, že to bol najcitovanejší pápež Druhého vatikánskeho koncilu. Jeho náuka, jeho teológia a jeho pastoračná prax zostávajú ešte i dnes zásadné a ja dúfam, že vďaka otvoreniu týchto nových archívnych fondov sa budú môcť adekvátne preštudovať.“

Možno sa takto dostať k novým dokumentom, dokazujúcim dielo Cirkvi za pápeža Pia XII. na záchranu Židov počas holokaustu? Prefekt Vatikánskeho apoštolského archívu Mons. Pagano odpovedá:

„Bezpochyby. Pokiaľ viem, je ich veľmi veľa. Existuje veľa dokumentov, ktoré obsahujú poďakovania od Židov. A hovorím samozrejme o nepokrstených Židoch, ktorí zostali vo svojej viere, a ktorí ďakujú pápežovi Pacellimu za preukázanú pomoc. Existuje veľa svedectiev o pomoci poskytnutej jednoduchými kresťanmi, ako aj rehoľnými inštitútmi a samotnými biskupmi, aby zachránili koho sa len dalo z tohto tak kruto prenasledovaného úbohého obyvateľstva.

Ohľadom tohto aspektu sú tu samozrejme aj odchodné hlasy, je tu zo židovskej strany poukazovanie na tzv. problém mlčania  Pia XII. Avšak ohľadom tohto bude možné z nových dokumentov dospieť aj k novým a viac kontextualizovaným vysvetleniam. Poznáme históriu tohto prenasledovaného ľudu a holokaustu, a preto veľmi dobre chápeme, že Židia očakávajú mnoho od týchto dokumentov, ktoré sú teraz prístupné. Podľa mňa je dôležité, aby sa štúdium týchto dokumentov, podobne ako aj ostatných, robilo nezaujatým spôsobom, objektívne, vedecky a historicky.

Potom si, samozrejme, každý utvorí vlastný názor.“

V rozhovore, ktorý pre Vatikánsky rozhlas pripravil taliansky redaktor Fabio Colagrande, prefekt Vatikánskeho apoštolského archívu Mons. Sergio Pagano na záver prezradil, že medzi viac ako 200 historikmi a výskumníkmi zaregistrovanými na študijný deň v piatok 21. februára na pôde Augustiniána je aj veľká skupina židovských vedcov. Pôjde o študijný deň na tému prípravy sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. a perspektív otvárajúcich sa pre bádateľov.

-mh, jb-

20 februára 2020, 14:59