Hľadaj

Pápež František sa modlí vo vatikánskej Lurdskej jaskynke Pápež František sa modlí vo vatikánskej Lurdskej jaskynke

Mariánsky mesiac vyvrcholí ružencom prenášaným z Vatikánu do celého sveta

V sobotu 30. mája o 17.30 bude vo Vatikáne mariánska modlitba za účasti Svätého Otca Františka. Ako je zvykom v závere mesiaca máj, modlitba ruženca sa bude konať pred Lurdskou jaskynkou vo Vatikánskych záhradách a bude prebiehať v spojení s najväčšími mariánskymi svätyňami piatich kontinentov. V priamom prenose vatikánskych médií ju prinesie aj slovenské katolícka televízia LUX.

V predvečer Slávnosti zoslania Ducha Svätého bude modlitba zapadať aj do rámca Svätodušnej novény. Predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella predstavil motto podujatia, ktoré odkazuje na prípravu spoločenstva Cirkvi na prvé Turíce: „Jednomyseľní a vytrvalí v modlitbe, spolu s Máriou“ (porov. Sk 1,14).

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie pozvala 

pamätať pri tejto modlitbe na situáciu pandémie, ktorá má v rozličných krajinách rôzne fázy a bude mať dlhodobý ekonomický a spoločenský dosah. Úmyslom je preto zjednotiť sa „v modlitbe na vyprosenie pomoci a posily na príhovor Panny Márie a zveriť Pánovi celé ľudstvo“. Mons. Fisichella pri tejto príležitosti pripomenul dôležitosť spoločnej modlitby v rodinách a domácnostiach.

Modlitbe v sobotu večer pred Lurdskou jaskynkou vo Vatikánskych záhradách bude predsedať Svätý Otec. Jej súčasťou budú aj krátke biblické čítania. Jednotlivé desiatky slávnostných tajomstiev ruženca sa bude predmodlievať vždy dvojica osôb. Napr. lekár a zdravotná sestra – za všetkých zdravotníkov angažovaných v prvej línii nemocníc; človek vyliečený z ochorenia Covid-19 i osoba, ktorá stratila svojho príbuzného v dôsledku tejto choroby.

V mene všetkých služobníkov Cirkvi, ktorí sú nablízku týmto chorým sa budú modliť rehoľná sestra pracujúca v zdravotníctve a nemocničný kaplán. Za všetkých, ktorí aj v čase pandémie pokračujú vo svojich službách v prospech iných povedú jeden desiatok ruženca farmaceut a novinárka.

V mene všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa obetavo nasadili v týchto mimoriadnych a náročných situáciách, sa bude modliť príslušník Civilnej obrany spolu so svojou rodinou. Do ruženca sa v mene budúcich generácií zapoja rodičia, ktorým sa narodilo dieťa práve v čase pandémie.

S priamym prenosom z Vatikánskych záhrad sa o 17.30 spoja viaceré svetové mariánske svätyne: Lurdy, Fatima, Pompeje, San Giovanni Rotondo, Čenstochová,  Washington, nigérijská svätyňa Elele či Pobrežie Slonoviny so svojím sanktuáriom Matky Pokoja. Ďalej to bude Guadalupe, Aparecida a mariánske svätyne v Kolumbii a Argentíne.

Ako uviedol Mons. Rino Fisichella, stovky svätýň celého sveta s veľkým záujmom zareagovali na ponuku zapojiť sa do tejto modlitby v spojení so Svätým Otcom. Zorganizovanie tohto spojenia svätýň umožnili existujúce združenia resp. siete mariánskych svätýň na národnej i medzinárodnej úrovni.

V rámci Európy existuje už niekoľko rokov medzinárodná sieť mariánskych svätýň, do ktorej patrí aj Slovensko, v prvom rade svojou mariánskou bazilikou minor v Levoči. Podľa slov predsedu Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu je do národnej siete v Taliansku zapojených okolo 200 sanktuárií.

Viacerí veriaci Rímskej diecézy sa budú v sobotu 30. mája o 17.30 modliť v spojení so Svätým Otcom zhromaždení v mariánskej svätyni Divino Amore, odkiaľ počas obdobia pandémie každý večer prenášala svätú omšu talianska katolícka televízia TV 2000.

-jb-

29 mája 2020, 19:47