Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež František sa v predvečer Turíc pomodlí ruženec v spojení mariánskymi svätyňami sveta

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie pozvala k modlitbe ruženca v spojení so Svätým Otcom Františkom. Bude ju viesť v priamom prenose z Vatikánskych záhrad v sobotu 30. mája o 17.30 v spojení s najväčšími mariánskymi svätyňami piatich kontinentov.

„Jednomyseľní a vytrvalí v modlitbe, spolu s Máriou“ (porov. Sk 1,14) - týmto mottom uviedla Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie svoje pozvanie k modlitbe ruženca so Svätým Otcom. Úmyslom je zjednotiť sa v situácii pandémie „v modlitbe na vyprosenie pomoci a posily od Panny Márie a zveriť Pánovi celé ľudstvo“.

Pápež František povedie modlitbu ruženca v predvečer Turíčnej nedele, v sobotu 30. mája o 17.30 pri Lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách. „V modlitbe sa zjednotia svätyne sveta s mimoriadnym zapojením rodín“, čítame ďalej v komuniké. Vatikánske média sprostredkujú udalosť v priamom prenose.

Do jednotlivých desiatkov ruženca sa zapoja predstavitelia rozličných skupín ľudí, ktorých sa ochorenie Covid-19 priamo dotýka: lekár a ošetrovateľka – za všetkých zdravotníkov angažovaných v prvej línii nemocníc; osoba vyliečená z ochorenia a osoba, ktorá stratila príbuzného kvôli ochoreniu.

Ďalej sa budú modliť kňaz, nemocničný kaplán a rehoľníčka pracujúca ako zdravotná sestra – za všetkých služobníkov Cirkvi, ktorí sú nablízku týmto chorým. Za všetkých, ktorí aj v čase pandémie pokračujú vo svojich službách v prospech iných povedú jeden desiatok ruženca lekárnička a novinárka.

Dobrovoľník z Civilnej obrany so svojou rodinou bude zastupovať všetkých, ktorí sú v službe pri mimoriadnych situáciách ako je táto, ako aj za všetkých dobrovoľníkov. A napokon sa desiatok pomodlí dieťa, ktoré je symbolom nádeje a víťazstva života nad smrťou.

V priamom prenose z Vatikánskych záhrad sa v sobotu večer spoja svetové mariánske svätyne. Z Európy to budú napríklad francúzske Lurdy, portugalská Fatima, talianske Pompeje a San Giovanni Rotondo, z Poľska to bude svätyňa v Čenstochovej. Z USA sa pripojí svätyňa Nepoškvrneného Počatia z Washingtonu, z Afriky nigérijská svätyňa Elele ako aj svätyňa Notre-Dame de la Paix (Matky Pokoja) z Pobrežia Slonoviny. Z Latinskej Ameriky nebude chýbať mexická mariánska svätyňa Guadalupe, ale i z Kolumbie sa pripojí sanktuárium Chinquinquirá a z Argentíny dve miesta: Luján a Milagro.

-mh-

Aktualizované: 27.5.2020, 15:35

26 mája 2020, 13:42