Hľadaj

Kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov Kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov 

Kardinál Tagle: Posolstvo Svätého Otca pre PMD sa týka všetkých

Nedávno publikované Posolstvo pápeža Františka pre riaditeľov a členov Pápežských misijných diel (PMD) hovorí o misijnom duchu celej Cirkvi, preto jeho obsah smeruje prakticky ku všetkým katolíckym veriacim. Takto komentoval dôležitosť dokumentu prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Luis Antonio Tagle.

rozhovore pre Vatican News o obsahu a význame niekoľkostranového posolstva Svätého Otca vydaného na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána 21. mája 2020 zdôraznil kardinál Tagle potrebu návratu k vernosti pôvodnému duchu Cirkvi v jej misijnej úlohe. O charaktere posolstva pápeža Františka prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov uviedol:

„Je veľa vecí, ktoré ma na posolstve pápeža Františka pre PMD upútali. Niektoré z nich by som chcel uviesť. V prvom rade, Svätý Otec prijal pozvanie prihovoriť sa národným riaditeľom PMD počas ich generálneho zhromaždenia, ktoré sa malo konať v máji tohto roku. Kvôli pandémii bolo zhromaždenie zrušené. Avšak namiesto toho, že by Svätý Otec toto zrušenie bral ako príležitosť k odpočinku, rozhodol sa napísať a poslať posolstvo. Pre mňa tento dokument obsahuje nielen slová a intuície pápeža, ale aj jeho vášeň pre misie a starostlivosť o PMD. Pri čítaní dokumentu by sme mali vstúpiť do načúvania jeho duši, jeho nadšeniu, jeho nádejam a jeho obavám.

A na druhom mieste, verím, že i keď je posolstvo špecificky určené národným riaditeľom PMD, pápež chce, aby ho čítala, študovala a uvažovala o ňom celá Cirkev, všetok Boží ľud. Poslúži ako sprievodca pre národných riaditeľov, ktorí práve revidujú svoju úlohu v rámci miestnych cirkví a v celkovej organizácii PMD. Poslúži však aj ako nástroj na spytovanie svedomia celej Cirkvi ohľadom misijného ducha a misijnej angažovanosti.“

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

28 mája 2020, 14:23