Hľadaj

VATICAN HUNGARY DIPLOMACY,VATICAN HUNGARY DIPLOMACY,VATICAN HUNGARY DIPLOMACY VATICAN HUNGARY DIPLOMACY,VATICAN HUNGARY DIPLOMACY,VATICAN HUNGARY DIPLOMACY 

Vatikán navštívil maďarský prezident János Áder

Na oficiálnu návštevu Vatikánu dnes prišiel prezident Maďarskej republiky János Áder. Svätý Otec ho prijal na osobitnej audiencii, po ktorej nasledovali stretnutia s predstaviteľmi Štátneho sekretariátu kard. Parolinom a Mons. Wachowským.

Ako sa uvádza v komuniké, „v rámci srdečných rozhovorov, ktoré prebiehali na pôde Štátneho sekretariátu, boli ocenené dobré existujúce bilaterálne vzťahy, pripomínajúc  

sté výročie diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Maďarskom i tridsiate výročie ich obnovenia“. Osobitne sa pristavili pri slávení 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa bude v septembri konať v Budapešti.

Okrem toho sa rozhovory dotkli aj „niektorých tém spoločného záujmu, ako je sociálna spravodlivosť, pohostinnosť, podpora rodiny, ochrana stvorenstva, ako aj prítomnosť a budúcnosť Európy“.

-zk-

14 februára 2020, 14:58