Hľadaj

congresso-eucaristico.jpg

Maďarsko sa pripravuje na septembrový Medzinárodný eucharistický kongres

V dňoch 13. až 20. septembra 2020 sa uskutoční v Budapešti 52. medzinárodný eucharistický kongres. Jeho mottom sú slová žalmu: „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87,7). Maďarsko sa už intenzívne pripravuje na dobré zvládnutie svojej úlohy hostiteľa. Bolo to aj témou rozhovoru maďarského prezidenta Jánosa Ádera pri jeho návšteve Vatikánu v piatok 14. februára.

Dejiskami hlavných podujatí bude výstavisko Hungexpo, Námestie hrdinov (Hősök tere), Bazilika sv. Štefana, Kossuthovo námestie (Kossuth tér) a mesto Ostrihom. Na programe sa budú podieľať zástupcovia rozličných krajín. Slovenský deň je naplánovaný na 16. septembra. Ešte pred samotným kongresom bude v dňoch 10. – 12. septembra v Ostrihome medzinárodné teologické sympózium.

Nová evanjelizácia v dobe sekularizácie a globalizácie

„Táto udalosť sa bude sláviť v scenérii jedného veľkého európskeho mesta, 

kde kresťanské komunity očakávajú novú evanjelizáciu schopnú konfrontovať sa so súčasnou sekularizovanou dobou a s globalizáciou, ktorá predstavuje riziko vymazania osobitostí bohatých a pestrých dejín.“ Týmito slovami sa vyjadril o význame podujatia pápež František pri stretnutí s účastníkmi plenárneho zasadania Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy 10. novembra 2018 vo Vatikáne.

Pripomeňme, že prvý medzinárodný eucharistický kongres sa konal vo francúzskom Lille v roku 1881. Odvtedy sa dejisko postupne rozšírilo aj mimo Francúzska a na iné kontinenty a v poslednom období sa ustálila štvorročná frekvencia. V roku 2012 bol 50. medzinárodný eucharistický kongres v Dubline, v roku 2016 v Cebu na Filipínach. Maďarsko už v minulosti hostilo eucharistický kongres v roku 1938, ktorý bol 34. v poradí.

Šírenie duchovnej kultúry vychádzajúcej z Eucharistie

Zmysel slávenia eucharistického kongresu spočíva v šírení duchovnej kultúry, vysvetlil Svätý Otec pri stretnutí s Pápežským výborom pre medzinárodné eucharistické kongresy:

„Tu sa rodí základná otázka: čo to znamená sláviť eucharistický kongres v modernom a multikultúrnom meste, v  ktorom sa Evanjelium a formy náboženskej príslušnosti stali okrajovými? Znamená to spoluprácu s milosťou Božou – prostredníctvom modlitby a činnosti – na šírení „eucharistickej kultúry“, ako spôsobu myslenia a konania založeného na tejto sviatosti, avšak vnímateľného aj ponad cirkevnú príslušnosť.

V Európe, ktorá je chorá na ľahostajnosť a prechádzali ňou rozdelenia a uzavretosti, kresťania predovšetkým nedeľu čo nedeľu obnovujú jednoduché a silné gesto ich viery: schádzajú sa v Pánovom mene a považujú sa za bratov. A opakuje sa zázrak: v počúvaní Božieho slova a v úkone lámania chleba sa aj to najmenšie a najskromnejšie zhromaždenie veriacich stáva Pánovým telom, jeho svätostánkom vo svete.

Slávenie Eucharistie sa tak stáva liahňou postojov vytvárajúcich eucharistickú kultúru, pretože podnecuje k tomu, aby sme milosť Krista, ktorý totálne daroval seba samého, premenili do skutkov a životných postojov.“

„Eucharistická kultúra“ sa podľa slov pápeža vyznačuje troma postojmi: jednotou spoločenstva, službou a milosrdenstvom. Už na začiatku prípravných prác zveril Svätý Otec organizátorov kongresu pod ochranu Panny Márie:

„Už teraz zverujem budúci medzinárodný eucharistický kongres Panne Márii. Nebeská Matka nech chráni a sprevádza každého z vás a vaše spoločenstvá, aby vaša práca, ktorú konáte a za ktorú som vám veľmi vďačný, priniesla ovocie.“

Modlitba za duchovné ovocie eucharistického kongresu

Nebeský Otče, prameň všetkého života! Zošli nám svojho Ducha Svätého, aby sme spoznali a čím viac milovali Krista prítomného v Oltárnej Sviatosti, ktorý sa za nás obetoval.

On je náš Pán a Majster, priateľ a pokrm, lekár a pokoj. Daj nám odvahu, aby sme jeho silu a radosť zaniesli každému človeku!

Daj, aby čas prípravy a slávenie Eucharistického kongresu poslúžilo nášmu veriacemu spoločenstvu, mestám a národu, Európe a celému svetu na duchovnú obnovu!

Amen.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

14 februára 2020, 14:48