Hľadaj

Vatican News

Vo Vatikáne podpísali výzvu k etike algoritmov umelej inteligencie - ROZHOVOR

Tohtoročnou témou workshopu v rámci plenárneho zhromaždenia Pápežskej akadémie pre život v dňoch 26. – 28. februára bola umelá inteligencia a jej výzvy pre etiku, právo a výchovu. Pri záverečnom verejnom podujatí sa pod spoločnú výzvu „Call for an AI Ethics“ podpísali aj riaditeľ Microsoftu Brad Smith a zástupca výkonného riaditeľa IBM John Kelly.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Deklaratívny dokument žiada dbať o tzv. „dobrú inováciu“, čiže rešpektovanie etiky pri tvorbe algoritmov a ich aplikovaní, čo sa označuje ako „algoretika“. Ako princípy sa v dokumente uvádzajú transparentnosť, inkluzívnosť, zodpovednosť, nestrannosť, spoľahlivosť, bezpečnosť a ochrana súkromia (privacy).

Auditóriu Conciliazione neďaleko Vatikánu výzvu ďalej podpísali predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenzo Paglia, generálny riaditeľ zložky OSN pre výživu a poľnohospodárstvo FAO Qu Dongyu a v mene Vlády Talianskej republiky ministerka pre techologickú inováciu a digitalizáciu Paola Pisano.

Na podujatí za humanizáciu umelej inteligencie s vyše tisícovou účasťou vystúpil s pozdravom aj predseda Európskeho parlamentu Davide Sassoli.

Pápež František, ktorý zo zdravotných dôvodov 

nemohol vyše 350 účastníkov osobne prijať na audiencii, ich v zaslanom príspevku upozornil na viaceré etické výzvy, na ktoré je nevyhnutné reagovať pre spoločné dobro ľudstva. Vymenoval početné nebezpečenstvá, ktoré vývoj v oblasti umelej inteligencie v sebe zahŕňa, no zároveň skonštatoval, že „máme pred sebou Boží dar, čiže zdroj, ktorý môže priniesť ovocie dobra“.

Svätý Otec vysvetľuje, že výzvy technologického vývoja si od veriaceho kresťana vyžadujú „kráčať spolu s inými, pozorne načúvajúc a prepájajúc nadobudnutú skúsenosť s reflexiou,“ aby nám „Božie slovo a tradícia viery pomáhali interpretovať fenomény nášho sveta, identifikujúc cesty poľudšťovania, a tým pádom láskyplnej evanjelizácie, ktorými nám treba kráčať spoločne“.

Tzv. algoretika je nová oblasť etiky, ktorá v transdisciplinárnom dialógu s digitálnymi technológiami potrebuje oporu, ktorú poskytujú princípy sociálnej náuky Cirkvi. V zaslanom príhovore Svätého Otca, ktorý v jeho mene prečítal predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenzo Paglia sa uvádza:

„Začína sa nám rysovať nová disciplína, ktorú by sme mohli nazvať „etický vývoj algoritmov“, alebo jednoduchšie „algoretika“. Táto by mala svoj cieľ v zaistení kompetentného a spoločne zdieľaného hodnotenia procesov, ktorými integrujeme vzťahy medzi ľudskými bytosťami a dnešnou technológiu. Pre našu spoločnú snahu o tieto ciele ponúkajú rozhodujúci príspevok princípy sociálnej náuky Cirkvi: dôstojnosť ľudskej osoby, spravodlivosť, subsidiarita a solidarita.“    

Workshop Pápežskej akadémie pre život na tému „Dobrý algoritmus? Umelá inteligencia: etika, zákon, zdravie“ mal medzi 350 účastníkmi zo 41 krajín aj päť zo Slovenska. Pre Vatikánsky rozhlas sa o význame a aktuálnosti problematiky podelili prof. Jozef Glasa, bioetik a člen Pápežskej akadémie pre život a prof. Ján Ďačok SJ z Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme, ktorý je aj teológom Apoštolskej penitenciárie:

Rozhovor s prof. Jozefom Glasom a P. Jánom Ďačokom SJ

-jb-

28 februára 2020, 18:57