Hľadaj

2020.02.03 Don Flavio Pace nuovo sotto segretario della Congregazione delle Chiese orientali 2020.02.03 Don Flavio Pace nuovo sotto segretario della Congregazione delle Chiese orientali  

Kongregácia pre východné cirkvi má nového podsekretára

Svätý Otec vymenoval 3. februára nového podsekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Je ním 42-ročný taliansky kňaz Flavio Pace, ktorý na spomenutej kongregácii pracuje od roku 2011 ako úradník - oficiál.

Nový podsekretár Flavio Pace pochádza z Milánskej arcidiecézy a je odborníkom na islam. Vyštudoval na Pápežskom inštitúte arabských a islamských štúdií v 

Ríme.

Pokiaľ ide o funkciu sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, tá od odchodu slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ za novým poslaním na Slovensku zostáva zatiaľ neobsadená.

-mh-

04 februára 2020, 10:40