Hľadaj

Mons. Cyril Vasiľ SJ Mons. Cyril Vasiľ SJ 

Arcibiskup Cyril Vasiľ bol menovaný za apoštolského administrátora Košickej eparchie „sede plena“

Svätý Otec František vymenoval za apoštolského administrátora „sede plena“ Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu Jeho Excelenciu Mons. Cyrila Vasiľa SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, ktorý doteraz pôsobil vo funkcii sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Menovanie zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice v pondelok 20. januára na poludnie. Vladyka Cyril Vasiľ odpovedal pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News na otázku o význame jeho menovania za apoštolského administrátora „sede plena“:

„Pred niekoľkými hodinami bolo oznámené tlačovými úradmi Svätej stolice, že som bol menovaný za apoštolského administrátora „plena sede“ Košickej eparchie. Na vašu otázku čo to pre mňa znamená: znamená to niekoľko vecí, v prvom rade je to ukončenie mojej činnosti ako tajomníka sekretára Kongregácie pre východné cirkvi po 11 rokoch služby. Pre mňa to v skutočnosti znamená aj návrat opäť na Slovensko po viac ako troch desaťročiach môjho pobytu v zahraničí.

Svätý Otec ma poprosil o túto službu počas audiencie, ktorá sa konala v sobotu 18. januára. Čo znamená menovanie za administrátora „plena sede“? Plena sede je latinský termín, ktorý znamená „pri zachovaní plného stolca“, to znamená, že Jeho Excelencia Mons. Chautur bude naďalej košickým biskupom, ale administratívnym riadením eparchie som bol z rozhodnutia Svätého Otca nateraz poverený ja. Takže to je vlastne všetko to, čo sa k tomuto dá povedať.“

Kedy môžu veriaci v Košiciach očakávať prvé stretnutie?

„Najprv si musím urýchlene preorganizovať môj život, to znamená pozrieť, kedy sú najbližšie dobré letenky na Slovensko... V tejto chvíli ešte nemôžem dať nejaké presné vyhlásenia alebo odpovede, pretože samozrejme je to náhla zmena do môjho života, takže sa budem musieť trošku zreorganizovať, ale rozhodne len čo prídem na Slovensko, začnem sa riadne podieľať na živote eparchie, takže budem prítomný medzi Božím ľudom.“ 

Arcib. Cyril Vasiľ SJ o svojom menovaní
Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie
Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie

Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Po gymnáziu v Košiciach absolvoval v rokoch 1982-1987 teologické štúdiá na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Vysvätený za kňaza bol 14. júna 1987 pre službu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Ešte toho roku odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu (PIO) v Ríme.

V roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a v nasledujúcom roku vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Od roku 1992 už ako jezuita pokračoval v Ríme v doktorandskom štúdiu a v r. 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte PIO. Na fakulte ďalej pôsobil, od roku 2002 vo funkcii dekana a prorektora PIO a v roku 2007 sa stal rektorom PIO.

V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a menoval ho titulárnym arcibiskupom Ptolemaidy v Líbyi. Biskupskú konsekráciu prijal 14. júna 2009 z rúk biskupa Slavomira Miklovša. Jeho biskupské motto Parati semper (Vždy pripravení) korešponduje s jeho dlhoročnou činnosťou v skautingu v rámci Federácie skautov Európy. Arcibiskup Cyril Vasiľ je autorom početných kníh a článkov a pravidelne spolupracuje s Vatikánskym rozhlasom. 

Arcib.  Cyril Vasiľ SJ v úrade sekretára Kongregácie pre východné cirkvi
Arcib. Cyril Vasiľ SJ v úrade sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

(foto: Jozef Bartkovjak)

-jb-

Aktualizované: 21.01.2020, 10:56

20 januára 2020, 12:12