Hľadaj

1578562492782.JPG

Vývoj v diplomatických vzťahoch Svätej stolice za rok 2019

Vo štvrtok 9. januára 2020 Svätý Otec František prijal na zvyčajnej novoročnej audiencii diplomatický zbor akreditovaný pri Svätej stolici. Vatikánsky štátny sekretariát poskytol pri tejto príležitosti aktualizovanú informáciu o diplomatických vzťahoch a ich vývoji za posledný rok.

Svätá stolica má diplomatické vzťahy so 183 štátmi, plus s Európskou úniou a Zvrchovaným Maltézskym rádom. Z nich 89, čiže takmer polovica, má pri Svätej stolici rezidentných veľvyslancov s kanceláriami sídliacimi priamo v Ríme.

V roku 2019 Svätá stolica podpísala niekoľko nových dohôd. 

Prvá je s Talianskou republikou o uznávaní vysokoškolských titulov v rámci Európy v duchu Lisabonskej konvencie, k čomu sú pripojené aj tituly z pápežských univerzít v cirkevných disciplínach. Podpísané boli medzištátne zmluvy s Burkinou Faso a Angolou a ďalšie dve boli definitívne ratifikované: so Stredoafrickou republikou a Kongom.

Svätá stolica podpísala aj regionálne zmluvy s organizáciou UNESCO o uznávaní vysokoškolských titulov v oblastiach Latinskej Ameriky a Afriky. Vatikán sa v uplynulom roku tiež pripojil ku Konvencii Rady Európy o presúvaní odsúdených osôb a k príslušným protokolom.

-jb-

09 januára 2020, 12:25