Hľadaj

Dekan Kardinálskeho zboru kard. Giovanni Battista Re Dekan Kardinálskeho zboru kard. Giovanni Battista Re

Novým dekanom kardinálskeho zboru je kardinál Giovanni Battista Re

Svätý Otec František schválil voľbu 85-ročného talianskeho kardinála Giovanniho Battistu Re za dekana Kardinálskeho kolégia. Za vicedekana bol zvolený 76-ročný argentínsky kardinál Leonardo Sandri.

Voľbu nového dekana kardinálskeho zboru vykonanú kardinálmi rádu biskupov schválil Svätý Otec 18. januára. Taliansky kardinál Giovanni Battista Re je emeritným prefektom Kongregácie pre biskupov. Doposiaľ bol v Kardinálskom zbore vicedekanom. Úlohu dekana prevzal po kardinálovi Angelovi Sodanovi, ktorý ako 92-ročný v decembri požiadal o uvoľnenie z tejto služby.

Dňa 24. januára schválil Svätý Otec zvolenie vicedekana Kardinálskeho kolégia, ktorým sa stal argentínsky kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, s titulárnym kostolom sv. Blažeja a Karola v Catinari.

Kardinál Re, ktorého titulárnym chrámom je 

suburbikárny kostol Sabina - Poggio Mirteto, si ako dekan Kardinálskeho zboru súčasne prevezme aj titulárny suburbikárny kostol v Ostii.

Kardinál dekan predsedá Kardinálskemu zboru ako primus inter pares - „prvý medzi rovnými“. K jeho úlohám patrí aj zvolanie konkláve v prípade uprázdnenia Petrovho stolca. Ak kardinál dekan nedovŕšil 80 rokov, potom pri konkláve predsedá.

Ako Svätý Otec ustanovil v motu proprio z 21. decembra 2019, kardinál dekan je volený na päťročné obdobie, ktoré môže byť prípadne obnoviteľné a po ukončení svojej služby mu zostáva titul emeritného dekana Kardinálskeho zboru.

-jb-

25 januára 2020, 18:24