Hľadaj

Vatican News
Pápež František s kardináílom Sodanom ešte ako dekanom Kardinálskeho kolégia v decembri 2017 Pápež František s kardináílom Sodanom ešte ako dekanom Kardinálskeho kolégia v decembri 2017 

Motu proprio pápeža Františka: Kardinál-dekan bude volený na päť rokov

Svätý Otec František tesne pred Vianocami prijal žiadosť 92-ročného kardinála Angela Sodana o uvoľnenie z funkcie dekana Kardinálskeho zboru, kde pôsobil od roku 2005. Zároveň určil pre túto funkciu nové pravidlá: obmedzí sa na päťročné obdobie s možnosťou obnoviteľnosti mandátu.

Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Post dekana Kardinálskeho zboru je v tejto chvíli neobsadený. Demisiu doterajšieho dekana Kardinálskeho zboru kardinála Angela Sodana predloženú z dôvodu pokročilého veku pápež s porozumením prijal a zároveň vydal novú smernicu vo forme motu proprio ohľadom úradu dekana Kardinálskeho zboru. Funkcia, ktorá doposiaľ nebo časovo vymedzená, bude mať päťročné trvanie. Rozhodnutie Svätého Otca bolo zverejnené po jeho tradičnom predvianočnom stretnutí s Rímskou kúriou.

Svätý Otec v novom motu proprio z 21. decembra 2019 píše, že s ohľadom na skutočnosť, že na kardinálovi vo funkcii dekana spočíva stále väčšie množstvo úloh, považuje za vhodné, „aby odteraz kardinál dekan, ktorý bude naďalej volený členmi rádu biskupov podľa smerníc stanovených kánonom 352§ 2 Kódexu kánonického práva, zotrval v úrade po dobu päť rokov, ktoré môžu byť prípadne obnoviteľné, a po ukončení svojej služby bude môcť získať titul emeritného dekana Kardinálskeho zboru.“

Pápež František v novom Motu proprio aj srdečne poďakoval kardinálovi Angelovi Sodanovi za jeho službu Kardinálskemu kolégiu v takmer 15-ročnom období jeho mandátu.

Kardinál Angelo Raffaele Sodano je talianskeho pôvodu. Od roku 1978 pôsobil v diplomatických službách Svätej stolice a v rokoch 1990-2005 zastával úrad štátneho sekretára. Po zvolení Josepha Ratzingera na Petrov stolec sa kardinál Sodano príslušnou voľbou vykonanou kardinálmi rádu biskupov stal jeho nástupcom vo funkcii dekana Kardinálskeho zboru.

Kardinál dekan predsedá Kardinálskemu zboru ako „primus inter pares“, t. j. „prvý medzi rovnými“. K jeho úlohám patrí aj zvolanie konkláve v prípade uprázdnenia Petrovho stolca. Ak kardinál dekan ešte nedovŕšil 80 rokov, čiže patrí medzi voličov, potom pri konkláve aj predsedá. Pri ostatnom konkláve v roku 2013, keď bol kardinál Angelo Sodano už nevoličom, bol predsedajúcim prodekan Kardinálskeho zboru, kardinál Giovanni Battista Re.

V júni 2018 Svätý Otec František rozhodol o zvýšení počtu kardinálov najvyššieho kardinálskeho rangu, čiže rádu biskupov. K dovtedajšej skupine tvorenej kardinálmi s titulmi historických tzv. suburbikárnych diecéz v okolí Ríma pripojil aj kardinála štátneho sekretára Pietra Parolina, prefekta Kongregácie pre východné cirkvi Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre biskupov Marca Ouelleta a vtedajšieho prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov Fernanda Filoniho, ktorý je v súčasnosti Veľmajstrom Rytierskeho rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme.

27 decembra 2019, 17:37