Hľadaj

Urna s relikviami svätého biskupa Timoteja sa uchováva v Termoli, v juhotalianskom regióne Molise Urna s relikviami svätého biskupa Timoteja sa uchováva v Termoli, v juhotalianskom regióne Molise

Relikvie sv. Timoteja poputujú do Ríma pri príležitosti Nedele Božieho slova

Už v piatok 17. januára do Ríma poputuje relikvia sv. Timoteja – učeníka sv. Pavla. Vo Večnom meste bude vystavená v dvoch bazilikách – sv. Pavla za hradbami a sv. Petra vo Vatikáne. Púť sa uskutoční na želanie Svätého Otca pri príležitosti blížiacej sa Nedele Božieho slova, ktorú bude Cirkev vôbec po prvýkrát sláviť 26. januára i pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa začína 18. januára.

Presklenú urnu s figurínou obsahujúcou pozostatky sv. Timoteja, učeníka sv. Pavla a prvého biskupa Efezu, prenesú v piatok ráno z katedrály v juhotalianskom meste Termoli, ktoré leží na pobreží Jadranského mora v regióne Molise. Vzácne relikvie, ktoré križiaci priviezli z Konštantínopolu v roku 1204, boli v katedrále z 11. storočia objavené len nedávno, v roku 1945, pri rekonštrukcii. V krypte ich do hrobky sv. Bassa, patróna mesta, ukryl v roku 1239 počas vojny vtedajší biskup.

Prvou zastávkou relikvií vo Večnom meste bude Bazilika sv. Pavla za hradbami. Tu zotrvajú po celý Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa začína v sobotu 18. januára. Relikvie budú v Bazilike aj pri jeho vyvrcholení, na Sviatok obrátenia sv. Pavla v sobotu 25. januára, keď bude slávnostným ekumenickým vešperám v bazilike predsedať pápež František.

V nasledujúci deň 26. januára, v nedeľu Božieho slova, budú relikvie sv. Timoteja skoro ráno prenesené do Baziliky sv. Petra, kde bude Svätý Otec predsedať slávnostnej Eucharistii. Ešte v ten istý večer sa pozostatky sv. Timoteja vrátia naspäť do mesta Termoli.

Svätý apoštol Pavol vo svojom druhom liste adresovanom „milovanému synovi Timotejovi“ píše:

„Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ (2 Tim 3, 14-17).

-zk-

16 januára 2020, 17:42