Hľadaj

Vatican News

Skúmanie hrobov vo Vatikáne zatiaľ nepotvrdilo hypotézu

Pod dohľadom promótora spravodlivosti Vatikánskeho mestského štátu prebehlo dnes v sobotu 20. júla dopoludnia vo Vatikáne ďalšie skúmanie v priestoroch Kolégia Teutonico, pri ktorom boli otvorené dve schránky s pochovanými telesnými pozostatkami. Na záver dnešných prác bol stanovený termín ďalšieho pokračovania skúmania na nasledujúcu sobotu 27. júla, kedy budú nálezy odborne posúdené.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Nemecké kolégium Teutonico, ktoré stojí medzi Bazilikou sv. Petra a Aulou Pavla VI. má vo svojom areáli cintorín Campo Santo Teutonico, na ktorom bolo minulý týždeň 11. júla vykonané úradné prehľadanie dvoch hrobiek s cieľom preveriť, či sa tam azda nenachádzajú telesné pozostatky Emanuely Orlandiovej, 15-ročnej dcéry vatikánskeho zamestnanca, ktorej zmiznutie 22. júna 1983 v inej časti Ríma nikdy nebolo objasnené. Medzi rozličnými teóriami je aj tá, že mohlo ísť o aktivitu tajných služieb sovietskeho bloku.

Aktuálnym skúmaním Vatikán vyhovel žiadosti brata nezvestnej, ktorý si vyhradil rešpektovanie anonymity zdroja svojej informácie o údajnej možnosti uloženia telesných pozostatkov na území Vatikánu. Doterajšie skúmanie zatiaľ nepreukázalo prítomnosť hľadaných pozostatkov.

Obe hrobky s pomníkmi príslušníčok šľachtických rodov, 

princeznej Sophie von Hohenlohe a princeznej Charlotte Frederiky z Mecklenburgu, pochovaných vo Vatikáne v rokoch 1836 a 1840, preskúmané 11. júla boli prázdne. Ďalšie preverenie historických záznamov prinieslo informáciu o historickej prestavbe priestorov kolégia, pri ktorej boli kosti z hrobiek uložené v schránkach, tzv. „ossáriách“ a preložené na neďaleké miesto.

Prestavba sa však konala o desaťročie včasnejšie než sa udial skúmaný prípad zmiznutia Emanuely Orlandiovej. V každom prípade, aj dve schránky s kosťami nachádzajúce sa pod dlažbou kolégia boli dnes otvorené a podrobené prvej prehliadke.

Odborné úkony aj tentoraz vykonali pracovníci Vatikánu za prítomnosti experta povereného rodinou Orlandi a ďalších kompetentných osôb, ku ktorým patrí aj forenzný expert z rímskej Univerzity Tor Vergata prof. Giovanni Arcudi.

Ako po skončení dnešného zásahu informoval dočasný riaditeľ Vatikánskeho tlačového strediska Alessandro Gisotti, promótor spravodlivosti Vatikánskeho mestského štátu Gian Piero Milano stanovil termín 27. júla, kedy sa pristúpi k ďalšiemu pokračovaniu práce, k tzv. morfologickej analýze.

Forenzný expert prof. Arcudi ešte pred začatím skúmania uviedol, že približné datovanie kostí na posúdenie, či ide o pozostatky spred 200 rokov alebo mladšie ako 50 rokov, je záležitosťou niekoľkých hodín, no v prípade pozitívneho nálezu by si následná laboratórna analýza vzoriek tzv. jadrovej DNA za účelom identifikácie osôb vyžiadala 20 až 30 dní, čo sa môže predĺžiť aj na dvojnásobok v prípade nutnosti zopakovania laboratórnej procedúry.

20 júla 2019, 19:08