Hľadaj

Vatican News
Vaticano Campo Santo Teutonico Vaticano Campo Santo Teutonico  (AFP or licensors)

Vatikán vyhovel žiadosti o preskúmanie hrobiek na Cintoríne Teutonico

Na príkaz promótora spravodlivosti Vatikánskeho mestského štátu prebehlo v dnešný deň skúmanie obsahu dvoch hrobiek v priestoroch Cintorína Teutonico s cieľom preveriť, či sa na tomto mieste nenachádzajú telesné pozostatky Emanuely Orlandiovej, 15-ročnej dcéry vatikánskeho zamestnanca, ktorej zmiznutie 22. júna 1983 v uliciach Ríma stále nebolo objasnené. Po otvorení a preskúmaní hrobiek bolo zistené, že obe sú úplne prázdne a nenachádzajú sa v nich žiadne telesné pozostatky.

Jozef Bartkovjak SJ  - Vatikán

Skúmaním sa vyhovelo žiadosti brata nezvestnej, ktorý si vyhradil nezverejnenie zdroja svojej informácie o údajnej možnosti uloženia telesných pozostatkov na území Vatikánu, a to konkrétne v spojení so sochou anjela. Predmetom prieskumu na Cintoríne Teutonico bolo miesto označované ako „Tomba dell´Angelo“ s hrobkami dvoch princezien, pochovaných v rokoch 1836 a 1840. Cintorín Teutonico sa nachádza v areáli rovnomenného nemeckého kolégia medzi Bazilikou sv. Petra a Aulou Pavla VI.

Odborné úkony vykonali pracovníci Vatikánu pod vedením riaditeľa Zboru žandárstva Domenica Gianiho, za prítomnosti promótora spravodlivosti Tribunálu Vatikánskeho mestského štátu prof. Piera Milanu, právneho zástupcu rodiny Orlandi a ďalších kompetentných osôb, medzi ktorými bol aj forenzný expert.

Pred začiatkom úkonu na posvätnom mieste cintorína rektor Kolégia Teutonico predniesol modlitbu pri spomenutých hroboch. Na zásah do hrobového priestoru si vatikánske úrady vyžiadali súhlas zástupcov žijúcich členov príbuzenstva oboch pochovaných princezien, s predpísaným zachovaním diskrétnosti.

Skúmanie prebiehalo počas dopoludnia. Po jeho skončení informovalo tlačové stredisko Svätej stolice o závere, ku ktorému vyšetrovací tím spoločne dospel priamo na mieste, že obe hrobky sú úplne prázdne a nenachádzajú sa v nich žiadne telesné pozostatky.

Témy kriminalistického pátrania na území Vatikánu sa so živým záujmom ujali viaceré talianske i svetové médiá. Podobne tomu bolo aj v októbri 2018, keď boli predmetom skúmania kosti objavené pri rekonštrukčných prácach na vatikánskom pozemku Nunciatúry pri Talianskej republike v centre Ríma, pričom analýzy napokon preukázali neodôvodnenosť dávať nájdené telesné pozostatky do súvisu s nevyriešenými prípadmi zmiznutí mladých dievčat.

Aktualizované: 11.7.2019, 12:47

11 júla 2019, 10:40