Hľadaj

Vatican News

Prieskum hrobov vo Vatikáne vylúčil súvislosť so zmiznutím Emanuely Orlandiovej

V nedeľu 28. júla sa uzavrelo skúmanie telesných pozostatkov uložených vo dvoch ossáriách na pôde Kolégia Teutonico vo Vatikáne. Forenzný expert, súdny lekár prof. Giovanni Arcudi po dokončení morfologickej analýzy stoviek nájdených kostí a tisícov kosťových úlomkov dospel k jednoznačnému uzáveru, že všetky nájdené telesné pozostatky pochádzajú z obdobia pred koncom 19. storočia.

Vzorky kostí boli uložené na veliteľstve Vatikánskeho žandárstva, aby boli k dispozícii promótora spravodlivosti. Definitívne sa tak uzavrelo preverovanie hypotézy, že by sa telo Emanuely Orlandiovej, dcéry vatikánskeho zamestnanca zmiznutej v roku 1983 v uliciach Ríma, mohlo nachádzať na pôde Vatikánu.

Zo strany Svätej stolice tak bolo plne vyhovené žiadosti  rodinných príslušníkov nezvestnej, ktorí si zdroj svojej informácie ako dôvodu k hypotéze vyhradili ponechať v anonymite. Ako uviedlo Tlačové stredisko Svätej stolice, celý proces skúmania prebehol v plnej transparentnosti, pod dohľadom vatikánskeho promótora spravodlivosti prof. Gian Piera Milanu a ďalších kompetentných osôb, vrátane právneho zástupcu a experta povereného rodinou Orlandi.

„Poskytnutím komunikácie o týchto operáciách Svätá stolica 

potvrdzuje svoju vôľu hľadať pravdu v záležitosti zmiznutia Emanuely Orlandiovej a kategoricky sa tak odmieta, že by tento postoj plnej spolupráce a transparentnosti mohol nejakým spôsobom znamenať, ako to niektorí občas tvrdili, že by to bolo implicitným pripustením zodpovednosti,“ uzatvára svoj komunikát vatikánske Tlačové stredisko.

-jb-

29 júla 2019, 16:16