Hľadaj

Vatican News

Generálna audiencia: Najnebezpečnejší postoj pre život kresťana je pýcha

Všetci sme dlžníkmi pred Bohom a najnebezpečnejším postojom pre kresťanský život je pýcha – to sú myšlienky z katechézy pápeža Františka, ktorú predniesol na Námestí sv. Petra v stredu 10. apríla. Svätý Otec pokračoval v cykle o Otčenáši, tentoraz sa zameral na prosbu: „Odpusť nám naše viny“.

Zuzana Klimanová, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Napriek upršanému počasiu dnes na námestí nechýbalo množstvo pútnikov z celého sveta. Zo Slovenska ich prišla vyše stovka. Bola medzi nimi veľká skupina z Gymnázia sv. Moniky v Prešove, ktoré slávi 25 rokov od svojho založenia, a tiež púť z Farnosti Oravská Lesná, ktorej účastníci navštívili aj ďalšie miesta v rámci Talianska.

Pyšný človek je presvedčený, že má všetko na svojom mieste

Svätý Otec v katechéze vysvetlil, že každý z nás je dlžníkom u Boha:

„Aj keby sme boli dokonalé osoby, aj keby sme boli svätými ako z krištáľu, 

ktorí sa nikdy neodchýlia od dobrého života, vždy zostávame deťmi, ktoré Otcovi dlhujú všetko. Aký je ten najnebezpečnejší postoj pre život každého kresťana? Viete, aký je? Je ním pýcha. Je to postoj toho, kto sa pred Boha stavia mysliac si, že s ním má vždy svoje účty vyrovnané: pyšný človek je presvedčený, že má všetko na svojom mieste.“

Od Boha sme toho veľa prijali, i samotný život a dokonca aj milovať vieme len s jeho pomocou, skonštatoval pápež. Ľudský život je ako mesiac, ktorý odráža žiaru slnka, čiže Boha. Nemáme preto dôvod povyšovať sa nad druhých:

„Toto je tajomstvo mesiaca: milujeme predovšetkým preto, lebo sme boli milovaní, odpúšťame preto, lebo nám bolo odpustené. A ak niekto nebol ožiarený svetlom slnka, stáva sa ľadovým tak, ako pôda počas zimy. (...) Nikto z nás nemiluje Boha tak, ako on miluje nás. Stačí sa postaviť pred kríž, aby sme vnímali ten nepomer. Nepomer! On nás miloval a vždy nás miluje ako prvý.“

Ďakovná púť Gymnázia sv. Moniky v Prešove

Na dnešnej audiencii sa zúčastnili aj prešovskí stredoškoláci z Gymnázia sv. Moniky. Škola s 500 študentmi je v súčasnosti aj bilingválnym gymnáziom s anglickým jazykom. Na ďakovnej púti v Ríme a Assisi sprevádza 40-člennú skupinu študentov druhého až piateho ročníka riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský spolu s ďalšími dvoma učiteľmi a kňazom.

So školským kaplánom, duchovným otcom Štefanom Kaňukom všetci spoločne slávili Eucharistiu v Kaplnke Zvestovania vo Vatikánskom rozhlase. Pri tejto príležitosti o cieli púte porozprával riaditeľ školy Pavol Petrovský:

Riaditeľ gymnázia P. Petrovský o cieli púte (2 min.)
10 apríla 2019, 16:45