Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

COMECE pred hlasovaním v EÚ: Interrupcia nikdy nemôže byť základným právom

Komisia biskupských konferencií Európskej únie uverejňuje nótu pred hlasovaním Európskeho parlamentu o zaradení práva na interrupciu do Charty základných práv EÚ, ktoré sa uskutoční 11. apríla v Bruseli. V dokumente sa uvádza, že samotná Charta „nemôže obsahovať práva, ktoré nie sú uznávané všetkými štátmi a ktoré rozdeľujú“.

Vatican News

Deň po zverejnení dokumentu Dikastéria pre náuku viery s 

názvom Dignitas infinita, ktorý umelý potrat zaraďuje medzi porušenia ľudskej dôstojnosti ako „závažnú a odsúdeniahodnú“ prax, biskupi z celej Európy opakujú svoje „nie“ umelému prerušeniu tehotenstva, ktoré „nikdy nemôže byť základným právom“ a ktoré ide „opačným smerom než skutočná podpora žien a ich práv“. Uvádza sa to vo vyhlásení s názvom „Áno podpore žien a právu na život, nie potratom a ideologickému vnucovaniu“ vydanom COMECE - orgánom, ktorý združuje biskupské konferencie Európskej únie. Vyhlásenie bolo zverejnené v utorok 9. apríla v bezprostrednej blízkosti spomínaného hlasovania Európskeho parlamentu (EP) o začlenení práva na potrat do Charty základných práv EÚ.

Uznesenie predložené v júli 2022

Po zaradení práva na interrupciu do Ústavy Francúzskej republiky sa na európskej úrovni opäť otvorila 

diskusia o zaradení umelého prerušenia tehotenstva medzi základné práva EÚ. Uznesenie bolo predložené už 7. júla 2022 a vzbudilo odpor niektorých členských štátov, teraz sa poslanci EP rozhodli návrh obnoviť, takže sa o ňom bude opäť hlasovať vo štvrtok.

Spoločnosť, v ktorej byť matkou nie je obmedzením

Pred hlasovaním sa vedúci predstavitelia COMECE obracajú na členov Európskeho parlamentu a európskych občanov a v prvom rade zdôrazňujú, že „podpora žien a ich práv nie je spätá s podporou potratov“. „Pracujeme pre Európu, kde ženy môžu slobodne prežívať svoje materstvo ako dar pre ne samé i pre spoločnosť a kde byť matkou v žiadnom prípade neznamená obmedzenie pre osobný, spoločenský a profesionálny život“, uvádzajú biskupi.

Právo na život

„Umelý potrat“, uvádza sa vo vyhlásení, „nikdy nemôže byť základným právom. Právo na život je základným pilierom všetkých ostatných ľudských práv, najmä práva na život tých najzraniteľnejších, najkrehkejších a najbezbrannejších, ako sú nenarodené deti v lone matky, migranti, starí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím a chorí“. Vyhlásenie ďalej cituje dokument Dignitas Infinita nedávno vydaný Cirkvou, ktorá vždy „dôsledne“ zastávala názor, že „ochrana nenarodeného života je úzko spojená s ochranou každého iného ľudského práva. Zahŕňa presvedčenie, že ľudská bytosť je vždy posvätná a nedotknuteľná, v každej situácii a v každom štádiu vývoja.“ (č.47).

„Nie“ vnucovaniu ideológií ohľadom ľudskej osoby

„Ľudské bytosti sú cieľom samy osebe a nikdy nie prostriedkom na riešenie iných problémov. Keď sa toto presvedčenie vytratí, vytratia sa aj pevné a trvalé základy obrany ľudských práv, ktoré by tak vždy podliehali prchavým rozmarom mocných“, píše sa vo vyhlásení.

Európske biskupské konferencie žiadajú Európsku úniu, aby „rešpektovala rôzne kultúry a tradície členských štátov a ich národné kompetencie. Európska únia nemôže vnucovať ostatným, v rámci svojich hraníc i mimo nich, ideologické postoje k ľudskej osobe, sexualite a pohlaviu, manželstvu a rodine atď.“ (Tamže)

Rešpektovanie rozmanitosti kultúr a tradícií

Ako sa píše vo vyhlásení európskych biskupov, „Charta základných práv EÚ nemôže obsahovať práva, ktoré neuznávajú všetci a ktoré rozdeľujú. V európskom ani medzinárodnom práve nie je uznané právo na umelý potrat a spôsob, akým je táto otázka riešená v ústavách a zákonoch členských štátov, sa značne líši. Samotná Charta vo svojej preambule vyzýva k rešpektovaniu „rozmanitosti kultúr a tradícií národov Európy“, ako aj „ústavných tradícií a medzinárodných záväzkov spoločných pre členské štáty“.

Nótu podpísali členovia Stáleho výboru COMECE: predseda Mariano Crociata, biskup Latiny (Taliansko); prvý podpredseda Antoine Hérouard, arcibiskup Dijonu (Francúzsko); a podpredsedovia Nuno Brás da Silva Martins, biskup Funchala (Portugalsko), Czeslaw Kozon, biskup Kodane (Škandinávia), Rimantas Norvila, biskup Vilkaviškisu (Litva).

Preložila Zuzana Klimanová

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

09 apríla 2024, 16:54